Det er lite (om noe) som oppsummerer ståa til internett bedre enn HTTP Archives årlige Web Almanac og Developer Survey Results fra StackOverflow. For førstnevnte har 88 frivillige i år satt sammen den gratis tilgjengelige rapporten som oppsummerer internett-året som har gått, i harde tall. For sistnevnte har 90.000 utviklere verden over svart på deres forventninger og tilfredshet på en mengde ulike områder.

Jeg har lest de nylig publiserte rapportene for året som snart er omme. Det gir uvurderlig innsikt i både spesifikke og mer generelle trender i markedet. Jeg skal dele hva jeg tenker er de mest interessante og merkverdige delene, samt tanker om 2020.

Web Almanac tar for seg temaer som:

 • JavaScript, CSS, HTML og semantikk
 • Bilder, video, animasjon og typografi
 • Tredjepartsløsninger, ytelse og sikkerhet
 • Tilgjengelighet og søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Progressive webapplikasjoner (PWA)
 • Mobil, netthandel og publiseringsløsninger (CMS)

StackOverflow fokuserer blant annet på følgende områder:

 • Developer Profile (roller, demografi, utdannelse, erfaring…)
 • Technology (teknologier, språk, verktøy…)
 • Work (arbeidssøkende, verdier, prioriteringer…)

Rapportene er delt opp i ulike deler slik at man kan velge å prioritere noen deler først, men man leser da selvsagt hele. Det vil si jeg leste de begge i sin helhet i alle fall.

Oppsummeringer og noen interessante punkter

La oss begynne med publiseringsløsninger (CMS). Dette burde være interessant og relevant for de aller fleste. 40% av alle nettsider bruker i dag et CMS. WordPress dominerer. Andre mye bruke løsninger er Drupal, Joomla og Squarespace. CMS-er løser nå mye mye mer enn de gjorde for noen år siden, men store deler av funksjonaliteten er aldri benytta. Mest overraskende for meg er antall React-applikasjoner som bruker WordPress-headless. Jeg tror andelen applikasjoner som bruker CMS headless bare vil øke da behovet for rask skreddersøm nå er muliggjort av moden frontendteknologi. Men det betyr nok ikke at vi har sett det siste til tradisjonelle plugin-baserte CMS løsninger eller designdrepende WYSIWYG editorer for “full redaktør-fleksibilitet”.

Tilgjengelighet er en spennende kategori. Det er mye rar semantikk på nettet. For eksempel er H2 nå benyttet mer enn H1 som toppnode. “Skip link” er sterkt økende, likevel er det bare i overkant av 40% som benytter ARIA. Det er virkelig mulig i 2020 å sette fotfeste ved å være sterke på tilgjengelighet.

font-fronten kan det meldes at Open Sans og Roboto dominerer fremdeles typeface oversikten med en total score på nesten 40% av alle benyttede fonter. Og det argumenteres hardt for fonter med mange vekt og stil muligheter i samme fontfil i fremtiden samt at color fonts er på fremmarsj og utfordrer kanskje web-font dominansen.

Synlighet og SEO-området forteller noe om ord og link distribusjon per side, og at opptil 48% av mobile sider nå har detekterbare canonical tags. De mest fundamentale bitene innen SEO er nå mer eller mindre på plass og man må heve seg over the-basics for å fremstå som sterke leverandører.

bilde av hånd som holder plakat som sier what i a canonical URL

Innen hosting og CDN er Cloudflare fremdeles dominant i CDN sfæren, men mange mindre aktører og nykommere er på vei opp. TLS 1.1 er nå nærmest utrydda og finnes ikke i det hele tatt på CDN himmelen (takk gud — get it?). Og HTTP/2 er mer utbredt enn jeg trodde.

Seksjonen om internettsikkerhet kan informere om at Letsencrypt har nå nådd 10% av sertifikatutstedelser (heia! heia!), men bare 5,5% av alle webapplikasjoner inkluderer en CSP (buuuuu! go strict-dynamic). Trist lesning også om utbredelsen av secure cookies og HttpOnly.

Innenfor JavaScript er jQuery fortsatt dominant, men antagelig fordi det frekvent blir benytta som sub-dependency til typ bootstrap og tilsvarende rammeverk. React.js har nesten dobbelt så stor utbredelse som AngularJS, Angular og Vue.js til sammen. Utenfor JavaScript sfæren er ASP.NET, Spring (Java) og Django (Python) de dominerende, mens Ruby fortsetter sitt fall i popularitet.

Bilde av graf

Kapittelet om CSS viser til at em er på vei til å ta igjen px, rem ligger på 30% og medianen på antall klassenavn pr element er nå 1! Hurra! Atomic design ftw. Bare 2% av verdens websider benytter grids. Det er overraskende, og litt skuffende. Og de mest benytta breakpoints kan også studeres i detalj her.

Relevant interne diskusjoner på Netlife fagdag og Slack-diskusjoner, kan det fra Almanac rapporten, leses:

A margin is the space outside of elements, like the space you demand when you push your arms out from yourself. This often looks like the spacing between elements, but is not limited to that effect. In a website or app, spacing plays a huge role in UX and design. Let’s see how much margin spacing code goes into a stylesheet, shall we?

Quite a lot, it seems! The median desktop page has 96 distinct margin values and 104 on mobile. That makes for a lot of unique spacing moments in your design. Curious how many margins you have in your site? How can we make all this whitespace more manageable?

Jeg drister meg til å slå et slag for designsystemer og teknologier som Storybook og Tailwind.

Trender og rammeverk for 2020

Utviklingsspråk

Etter mange år med oppsiktsvekkende frekvent oppgulp av nye biblioteker, verktøy og rammeverk innenfor frontend, og JavaScript-verden spesielt, har tempoet nå dalt noe. Det kommer selvsagt nye interessante teknologier fremdeles, men en viss standardisering begynner å ta form. JavaScript er fremdeles den mest populære teknologien og har vært det i en årrekke (7 år for å være nøyaktig). Men StackOverflow 2019 insights kan fortelle at Python som språk nå for første gang rangerer høyere enn både Java og C# i populæritet, men fremdeles bak SQL!

Backend

Node.js er som forventet mer populært enn både .NET og .NET Core for den store massen, også for profesjonelle utviklere. Interessant er det også at TensorFlow (maskinlæringsplattform) nå er mer populært enn Unity (3D,2D, VR og AR plattform), Xamarin (native Mobil app platform) og Puppet (DevOps). Det lover bra for fremtidige nyvinninger innenfor automatiserte systemløsninger og AI/ML baserte teknologier fremover. Ser vi snart AI teknologi som tar over hypen fra ChatBot området?

Frontend

Jeg tror at en av de viktigste teknologitrendene i 2020 vil være et større inntog av TypeScript (og kanskje Rust?). TypeScript er ett av de mest elskede og forhatte språkene på kloden samtidig, men også ett av de som flest ønsker å lære seg i 2020. Vi tror at TypeScript vil bli det prefererte språket for JavaScript backend utvikling da det gir større grad av forutsigbarhet og kontroll. Vi vil nok også se økt utstrekning også i frontend, men det er også sannsynlig at kostnaden blir for høy til at det virkelig får fotfeste for mindre aktører. Vi ser alternativer som Go, Django og Svelte som mer sannsynlige utfordrere i frontend laget. Og nei, det blir nok ikke Elm fest i 2020 til tross for sin blodfanskare. Men kanskje Yarn tar steget opp fra sin utfordrer-rolle mot npm.

Database

For databaseteknologier har de tradisjonelle aktørene som PostgreSQL og Microsoft SQL Server hatt og har en solid, stabil og urokkelig posisjonering, men ulike andre former for lagring/caching og database varianter som Redis, Elastic og MongoDB ser ut som trendvinnerne. Vi tror at markedet fremover vil oppleve tydeligere skille mellom typiske content-driven applikasjoner der headless CMS aktører som Sanity (norske!) og Contentful vil bli mer dominerende. Godt krydret med hybridtilpassede storheter som Wordpress og Drupal. CMS som database vil bre om seg i dette segmentet. For mer data og prosessfokuserte applikasjoner vil MongoDB ta større deler av markedet som støtte til lettere frontend-applikasjoner. For større organisasjoner vil likevel gigantene som Microsoft og Oracle beholde sin sterke posisjon, selv om noen fler vil ta steget mot PostgreSQL og lignende alternativer.

GraphQL

Vi ser allerede nå at populæriteten og behovet for å fleksibelt hente spesifikk og dynamisk data i klienten gjennom teknologi som for eksempel GraphQL er i sterk vekst, og dette vil bli enda tydeligere i 2020. SELECT og LINQ er tilbake i et nytt abstraksjonsnivå dere. Rart med det.

Headless, hybrid og flater

Trender som Headless CMS, progressive webapplikasjoner og rammeverk som kan skape applikasjoner både for web, native applikasjoner på mobil eller ulike OS er på fremmarsj. Eksempler på slike hybridapplikasjoner er Figma utnytter dette potensialet til det fulle.(Følg forøvrig med på denne typen designløsninger som nå begynner å støtte dynamiske størrelser og skalering!) De flatene man tidligere har måttet forholde seg til med mobil, surfebrett og desktop, blir utvidet til å bety alle former for enheter, operativsystemer og rammer. Antagelig vil vi se mange kunder som feilaktig ønsker/krever økt flatestøtte, tilsvarende alle de som “trenger en app” tok.

God innsikt, brukerbehov og analyse vil kunne spare kunder mye penger i årene som kommer.

Organisasjoner, agilitet og autonomitet

Lenge har monolittiske organisasjoner og applikasjoner nå blitt trykket motvillig, eller uvitene, mot mer agilitet og autonomitet. Der ønsket målbilde er mer frittstående moduler, komponenter, systemer eller team. Typisk for slike svingninger er et det gjerne etterfølges av en korreksjonsperiode i syklusen. I 2020 tror vi at man vil se at elementer fra mer tradisjonell prosjektgjennomføring, applikasjonsutvikling og organisasjonsutvikling tas inn i smidige rammeverk for å dekke behovene bedre. Men også her vil det variere veldig avhengig av produktet som utvikles og organisasjonenes modenhet.

Teknologi, rekruttering og kultur

Interessant å se at utviklere i jobbskiftemodus vektlegger hvilke språk, rammeverk og teknologier man har muligheten til å jobbe med som den mest avgjørende faktoren, etterfulgt av kultur og fleksibel arbeidstid. Kvinner holder kultur kneppet høyere enn menn. Noe å tenke på for selskaper som vurderer å bygge kompetanse selv eller ved valg av tekniske partnere.

Hvordan vil trendene påvirke leverandører, teknologer og kunder?

Det vil absolutt komme nye sterke innovative teknologier, trender og aktører på markedet også fremover, men vi tror at tiden for å forbedre, forenkle, standardisere og redusere bredden og variasjonene vil være toneangivende i 2020. De mest populære og modne produktene vil ta ennå større markedsandel og bli likere/lære av hverandre.

For utvikling av webapplikasjoner er det en tydelig trend i at det som tidligere utelukkende var frontend-teknologi eller backend-teknologi nå smeltes sammen, som en konsekvens av dette er behovet for mennesker som kjenner begge verdener økende. Fullstack-begrepet har kommet for å bli, med de konsekvenser dette har for kompetanse og læring. Et direkte resultat av dette er at DevOps både vil forbli en spesifisering, men også noe de fleste teknologer vil ha behov for å forholde seg til. Både effektive og spesialiserte plattformer som feks Gitlab og Netlify (heia Netlify!) vil bli mer og mer populære for CI/CD og statisk genererte sider, mens større organisasjoner vil fremdeles ta i bruk større plattformer som Microsoft Azure, AWS og tilsvarende.

Illustrasjon med teksten frontend vs backend vs fullstack

Det danner seg også mønstre der løsninger i større grad blir sett som en del av et økosystem som må kommunisere godt sammen, men ha frihet til å bevege seg uavhengig av andre deler. Noen deler vil man som kunde eie selv, andre deler kan gis ut til spesialiserte partnere.

Markedsvinnerene fremover tror jeg vil være:

 • de som lager fleksible integrerbare, men spesialiserte tjenester
 • de som har evnen til å velge rett: teknologi, sett med verktøy og portefølje økosystem for og sammen med sine kunder

Samarbeid, kundeinvolvering og verdiskaping

Det tar tid før nye trender virkelig setter avtrykk i den virkelige verden, men aktører, leverandører og kunder som evner å tilpasse seg både teknologiske trender samtidig som de holder fokus på sine brukeres behov, vil ha ekstreme fortrinn.

Kravene til oss som leverandører, som både rådgir og lager løsninger, øker ved at vi må ta høyde for et mangfold av brukerflater, funksjonelle behov, tekniske trender, developer experience, universell utforming, besnærende design, synlighet, personvern, GDPR og sikkerhet for å nevne noe. Faktisk verdiskapning som samtidig klarer å gi god avkastning og har kundeinkluderende prosesser vil være avgjørende faktorer fremover for å oppnå tillit i markedet.

graf google trends

Ønsker dere alle et teknologisk inspirerende 2020.

Interessert i mer om dette? Ta kontakt med Kristoffer eller Øyvind for en hyggelig prat!