Slutt å vende leverandører eller folka deres mot hverandre

Legg til rette for at man jobber sammen på de samme flatene.

Å samarbeide er mer enn metodikk og verktøy

Vi kan gjennomføre prosjekter etter de beste oppskrifter men ingen verktøy eller metode kan redde deg fra dårlig samarbeid eller manglende prosjektledelse. Her er mine 6 tips for et godt samarbeid i prosjekt.