Litt om meg

 • Jeg kan hjelpe deg med:

  Rådgivning og coaching på alle nivåer om strategi, kommunikasjon, innhald, brukaranalyse og brukartesting.

 • På en vanlig dag:

  Brukartestar eg digitale tenester med reelle sluttbrukarar, forbereder eller gjennomfører workshops, rigger og følger opp prosjekter og prosessar, og er sparringspartner for kundar og kollegaer.

 • Er superopptatt av:

  Tverrfaglegheit og innhaldsdriven design. Kjernemodellen som strategisk design- og kommunikasjonsverktøy.

 • Blir spesielt fornøyd:

  Med prosjekter og leveranser som gjer livet betre for brukarane, samtidig som alle involverte i prosessen er blitt klokare og betre rusta til å følge opp i etterkant.

 • Klarer ikke å jobbe uten:

  Store mengder kaffi. Å sykle til jobben. Engasjerte kundar og kollegaer. Konstruktive faglege diskusjonar.

 • Min styrke:

  20 års erfaring og hundrevis av brukartestar har gitt meg djup innsikt om menneskeleg natur, både blant sluttbrukarar og prosjektdeltakarar.

 • Meg selv med tre ord:

  Engasjert. Løysningsorientert. Uredd.

 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1