Litt om meg

 • Jeg kan hjelpe deg med:

  Jeg hjelper mest til med prosjektgjennomføring for nye og eksisterende kunder. Det er ikke det prosjekt Netlife gjennomfører som jeg ikke kan være prosjektleder for. I forbindelse med prosjektledelse er jeg er opptatt av teamfølelse, prosess, kontroll og gjennomføring. Samtidig er jeg ganske god på elektronisk kommunikasjon og tekniske spissfindigheter.

 • På en vanlig dag:

  Prosjektoppfølging og oppfølging av kunder jeg har daglig ansvar for som skal optimalisere sin kundekommunikasjon og sine kundeopplevelser.

 • Er superopptatt av:

  Samhandling/samarbeid og fremdrift er viktige prinsipper for meg. Uten dette så er sjansen for prosjektsuksess lavere enn det man ellers ville hatt.

 • Blir spesielt fornøyd:

  Jeg blir spesielt godt fornøyd når et prosjekt gir suksess for kunden og forbedrer kundens prosesser og inntjening.

 • Klarer ikke å jobbe uten:

  Kaffe, godt humør og kunder som utfordrer meg og min kompetanse.

 • Min styrke:

  Jeg er godt over gjennomsnittlig god på telemark. Samtidig er jeg svært opptatt av prosess og organisering av prosjekt.

 • Meg selv med tre ord:

  Sosial, prosess og ærlig.