Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Som atferdspsykolog kan jeg bidra til bedre forståelse av hva som påvirker vår atferd. Når du forstår hvordan folk tenker, velger og handler så blir det lettere å få til bedre endringsprosesser. Det er en forutsetning for å kunne lage tjenester som virkelig fungerer for folk.

På en vanlig dag:

Jobber med innsikt, utformer konsepter og bidrar til å omsette abstrakte ideer til konkret handling. I tillegg fasiliterer jeg workshops, jobber med innhold og benytter kvalitativ og kvantitativ metode og prinsipper fra tjenestedesign i utforming av tjenestene vi lager.

Meg selv med tre ord:

Engasjert, analytisk og praktisk.

Er superopptatt av:

Å utforske grunner til at atferdsendring er vanskelig, og hjelpe kunder i alle sektorer å finne løsninger som ivaretar folks behov. Hvordan sørger vi for at det er folks problemer og behov som definerer hvordan teknologi tas i bruk og ikke motsatt?

Blir spesielt fornøyd:

Når vi sammen med kundene våre får til noe som virkelig har verdi for alle som er involvert.

Klarer ikke å jobbe uten:

Humor, gode kollegaer og tid til fordypning når det trengs.

Min styrke:

Få ting gjort.