Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Har du en god idé som du lurer på om du bør satse på? Da kan jeg hjelpe deg å finne ut om det er en idé som dekker et behov kundene har eller om ideen bør forkastes. Er ideen god hjelper jeg deg gjerne med å planlegge hvordan du bør gå frem slik at du sikrer læring underveis og at kundens perspektiv er ivaretatt.

På en vanlig dag:

Jobber jeg med innsikt og strategi, utforme konsepter basert på brukerbehov. Tester konseptene kvalitativt og kvantitativt for å avdekke om konseptet har livets rett. Målet er at mange nok av sluttbrukerne vil ha konseptet, slik at det er lønnsomt for deg som kunde.

Meg selv med tre ord:

Nysgjerrig, empatisk og analytisk.

Er superopptatt av:

Av å forstå mennesker, kontinuerlig læring, å jobbe smart og skape verdi gjennom gode brukeropplevelser.

Blir spesielt fornøyd:

Når vi levere gode prosjekter som begeistrer brukerne og vi ser effekten av det vi har gjort og prosjektet var supergøy å gjennomføre. vinn-vinn-vinn

Klarer ikke å jobbe uten:

Flinke folk, kaffe, og macen.

Min styrke:

Min tverrfaglige forståelse. Jeg er god til å se de større sammenhengene og til å se hva som er viktig når.