Litt om meg

 • Jeg kan hjelpe deg med:

  Design og kommunikasjon til de fleste flater og kanaler. Idéutvikling, konseptutvikling og konkretisering, samt strategi og implementering.

 • På en vanlig dag:

  Tilbringer jeg ganske mye tid på toget. For ikke å snakke om på å vente på toget.

 • Er superopptatt av:

  At kommunikasjon og design skal henge sammen. Brukervennlighet både for mottaker og avsender.

 • Blir spesielt fornøyd:

  Av helhetlig og strategisk rettet kommunikasjon, med gjenkjennelighet på alle flater og i alle kanaler. Kampanjer som vekker følelser, fenger og engasjerer

 • Klarer ikke å jobbe uten:

  Mac’en, andres feedback og tyggis

 • Min styrke:

  Strukturert, positiv og engasjert

 • Meg selv med tre ord:

  Kill your darlings

 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1