Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Å jobbe forskningsbasert, tverrkulturelt og brukersentrert. Jeg liker å jobbe med utvikling av konsepter, og med inkluderende designprosesser, som involverer folka vi designer med og for. Jeg kan hjelpe med å analysere innsikt, designforskning, etnografi, kontekst studier, kundereiser, tilrettelegging av verksteder, skissing, prototyping, informasjonsarkitektur, brukertesting og tjenestedesignmetodikk.

På en vanlig dag:

Gjør jeg tilgjengelighet- og UU-sjekker, designskisser, stiller mange spørsmål, og jobber for å finne skjevheter i design og tjenester.

Meg selv med tre ord:

Nysgjerrig, glad, analytisk


Er superopptatt av:

Identifisere brukerbehov og atferd - hvordan brukerne tenker, lever, oppfører seg og forholder seg til gjenstander, materialer og rom som omgir dem. Jeg vil lage tjenester som er intuitive, brukervennlige, enkle, sømløse og inkluderende.

Blir spesielt fornøyd:

Når jeg er i stand til å overbevise gamle, nye og potensielle kunder om å tenke mer kritisk og jobbe med designprosesser på en inkluderende måte, på ordentlig.


Klarer ikke å jobbe uten:

Fargerike penner, post-it-lapper og håndskissing. Bortsett fra det, er Google translate min beste venn.

Min styrke:

Jeg hjelper dere å dele et større problem i biter og jobbe strukturert.