Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Planlegge og gjennomføre et prosjekt. Jeg følger prosjektet fra begynnelse til slutt, og har oversikt over budsjett, aktiviteter, leveranser og timebruk.

På en vanlig dag:

Kvalifiserer jeg til NM i multitasking. Jeg setter opp fremdriftsplaner, kommuniserer med teamet og kunder, setter opp og gjennomfører møter og følger opp mine og andres todo-lister.

Meg selv med tre ord:

Rettferdig, sporty, effektiv

Er superopptatt av:

Å finne gode måter å løse problemer og utfordringer på. At alle som jobber i prosjekter har en felles forståelse av hvor vi skal, og hvordan vi skal komme dit. At vi lærer av feil, blir bedre og snakker samme språk på tvers av fagområder og bransjer.

Klarer ikke å jobbe uten:

Excel og toppris.

Min styrke:

Å huske detaljer og forklare komplekse problemstillinger slik at andre forstår dem.