Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Eg kan hjelpe med samanhengane som skapar oversyn. Eg kan hjelpe med disposisjonen som strukturerer delane. Og eg kan skrive koden som omsetjer idear og design til nettside eller program.

På en vanlig dag:

Skriv kode, pirkar på språk, planlegg og samarbeider med kollegaer og kundar om å finne dei beste løysingane.

Meg selv med tre ord:

Raus kvalitetsmedviten nerd.

Er superopptatt av:

At det skal vere skikkeleg. Både kode og resultat, men óg relasjonar og omgangsform.

Blir spesielt fornøyd:

Når resultatet blir enda betre enn forventa.

Klarer ikke å jobbe uten:

Kaffi og ein plan.

Min styrke:

Å gå den siste ekstra runden (ein gong til) fordi det kan bli enda litt betre.