Lær designmetoder for å jobbe strukturert med bærekraft og sirkulærøkonomi.

Gratis
Sted: Netlife Design
Når01. feb. 2019, 08.00 — 13.00
Ledige plasser: 0

Enten du jobber med produkter eller digitale tjenester har du en viktig rolle i å gjøre samfunnet med bærekraftig. Produkter og samfunnsfunksjoner må veves sammen med digitale tjenester til en fin mekanikk som skal få verden til å vare lenge. Derfor trenger alle kunne diskutere bærekraft og sirkulærøkonomi i egen organisasjon.

Bedrifter, samfunn, land og hele kloden er nødt til å gå over til sirkulærøkonomien. Sirkulærøkonomi vil si at ingenting lenger er avfall. Vi får et system som sirkulerer ressurser og vedlikeholder verdien av det som er skapt. I sirkulærøkonomien varer produkter lenge, er tilgjengelig for mange, gjenbrukes, repareres, oppgraderes og resirkuleres. Ressursene forblir i kretsløpet.

Det motsatte av sirkulærøkonomien er den lineære økonomien vi nå lever i. Der vi investerer energi, ressurser og penger for å fremstille verdifulle produkter som alt for ofte ender som søppel uegnet for annet enn forbrenning.

Det er skrevet og sagt mye om sirkulærøkonomi. EU og flere land i Europa (hvorav Danmark) har laget store nasjonale strategier for overgangen til dette.

Men!

Hvordan går man fra de konseptuelle modellene til konkret arbeid? Hvordan få involvert mange i bedriften eller organisasjonen din på en gang, slik at alle forstår og blir engasjert i å finne sirkulære muligheter?

I denne workshopen vil vi bruke designmetodikk for å jobbe med sirkulærøkonomi. Vi skal jobbe med Circular Design Guide (utviklet av Ideo og Ellen McArthur Foundation), og jobbe med egenutviklede metoder slik som Sirkulær brukerreise.

Netlife holder kurset i samarbeid med Circular Norway

Circular Norway jobber for å omstille Norge fra en lineær til en sirkulær økonomi. De ønsker at vi alle skal forstå at en sirkulær økonomi ikke bare er bra for klimaet, men også at samarbeid er helt avgjørende for å lage nye gode produkter og tjenester, langsiktige verdier og nye arbeidsplasser.

Circular Norway jobber også for å påvirke myndigheter og de som beslutter her i landet for at vi skal endre oss litt raskere enn vi gjør i dag. Vi holder kurset sammen for å gi folk og bedrifter gode verktøy for å lykkes med sirkulærøkonomi!

Vi skal snakke om:

 • 09.00-09.15 Blikjentrunde
 • 09.15-09.45 Sirkulærøkonomi v/Circular Norway
 • 09.45-10.15 Designmetodikk, systemtenkning, mentale modeller og Circular Design Guide
 • 10.30-11.30 Arbeid: Service Flip Worksheet og Business Model Canvas
 • 30 min LUNSJ
 • 12.00-12.15 Introduksjon til Sirkulær brukerreise
 • 12.15-13.00 Arbeid: Sirkulær brukerreise kartlegging
 • 12.30-13.00 Diskusjon og idégenerering
 • 13.30-14.00 Beskrive en av ideene med Circular Opportunity Worksheets og eventuelt Business Model Canvas

Du får:

 • Kunnskap og begreper om bærekraft og sirkulærøkonomi.
 • Erfaring med bruk av innovasjonsverktøy for å diskutere og løse sirkulære knuter.
 • Metoder og modeller slik at du kan fasilitere prosesser i egen bedrift eller organisasjon.
 • Pratet med andre som er opptatt av det samme.

Dette passer for:

Strateger, forretningsutviklere, produktutviklere og alle som jobber med utvikling og bærekraft i sin organisasjon.

Om kursholderne:

Hanne Wetland

Hanne jobber med strategi og tjenestedesign i Netlife. Hun er rå på å fasilitere workshops og prosesser med bruk av innovasjons- og strategiverktøy. Hun har både jobbet med og skrevet om å designe for sirkulærøkonomien.

Foto: Hanne Wetland

Ragnhild Schei

Ragnhild er prosjektleder og designrådgiver i Netlife. Hun har jobbet med designdrevne prosjekter i mange år. Et av de store ønskene hennes er å konkretisere hvordan vi kan bruke designmetodikk til å identifisere sirkulære modeller og bygge merkevare rundt bærekraft.

Foto: Ragnhild Schei

Meld deg på

Gratis
Sted: Netlife Design
Når01. feb. 2019, 08.00 — 13.00
Ledige plasser: 0

Påmeldingen er dessverre stengt.
Ta kontakt og hør om vi kan finne ut av noe.

 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1