Vi har brevmaler i Google Docs og Word. Det blir aller finest om du benytter deg av Word-malen, for da får vi brukt fonten vår.

Last ned brevmal

Brevmal (Google docs)
Last ned
Brevmal (Word)
Last ned

Spørsmål og forslag


Kjappe spørsmål? Still dem i Slackkanalen #alle_ny_merkevare.

Gode ideer? Forklar og send inn forslaget ditt.

Eller snakk med Randi.

Foto av Randi BB Govertsen
Randi BB Govertsen
Strategi479 21 011
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1