Netlife er den felles merkevaren vi bygger utad, som skal bli kjent i markedet. Kontorer og arrangementer har egne navn.

Netlife og kontorene

Organisasjonskart for Netlife-gruppen.
Slik ser Netlife ut.

Når vi kommuniserer eksternt er det navnet Netlife vi bruker, for eksempel i presentasjoner, media og i markedsføring.

Netlife har tre kontorer

 • Netlife Dialog
 • Netlife Design
 • Netlife Bergen

Hvert kontor har eget organisasjonsnummer og navn i Brønnøysundregisteret.

Vi bruker kontornavnene på områder der det er viktig få fram forskjellene, i mer formelle sammenhenger og for å hjelpe folk å finne fram. For eksempel i stillingsannonser, arbeidsavtaler, tilbud, kontrakter, fakturaer – også på ringeklokker da.

Kontornavnene

Nye kontorer

Oppretter vi nye felles kontorer heter de Netlife + stedsnavn, for eksempel Netlife Berlin.

Lager vi nye kontorer som bare jobber med ett av de to store «fagområdene» våre, heter de Netlife + «fagområde» + stedsnavn, for eksempel Netlife Dialog, Berlin.

Gamle navn

Ting vi har fra før beholder navnene sine, for eksempel Ida og Task Analytics. Webdagene fortsetter med samme navn, Dialogkonferansen vurderer å bytte navn til Dialogdagene. Se hvordan vi gjør det med navn på nye arrangementer, tjenester og produkter.

Spørsmål og forslag

Spørsmål? Gode ideer? Snakk med en av oss :)

Foto av Randi BB Govertsen
Randi BB Govertsen
Strategi479 21 011
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1
 • .grid__col-1