Du har kanskje jobbet såkalt smidig før, uten at det nødvendigvis opplevdes så veldig smooth? Har du kjent på gleden over faktisk å vite med stor sannsynlighet framfor å synse når du legger til ny funksjonalitet. Å brukerteste så mye at du syns det er veldig lenge siden sist brukertest om det går mer enn 14 dager. Se at mål etter mål kan farges grønt, i alle fall orange.

Da vet du at smidig prosjektjobbing faktisk er helt nydelig!

Som konsulenter har vi fått muligheten til å jobbe med på mange flotte prosjekter, men i år har det hele toppet seg! Vi har vært en del av det tverrfaglige teamet MobileLifters og jobbet med ny app for Dagens Næringsliv. I prosjektet har vi jobbet metodisk med mål, hypoteser, prototyping, brukertester, samtidig med utvikling og implementering. Det er ikke så ofte vi får oppleve et slikt prosjekt, så vi tenkte vi skulle dele litt hvorfor det var så bra.

Våre forventninger (les fordommer) før prosjektet

Dagens Næringsliv har utviklere som jobber fra Bangladesh. Det har vi hatt utfordringer med tidligere, og vi tenkte umiddelbart at det kom til å bli et problem. Det viste seg å være en unødvendig bekymring. Vi hadde ukentlige standups sammen, og var hele tiden i synk med hva som var i prototypen, og hva som skulle testes kommende uke. De jobbet kontinuerlig med å utvikle etterhvert som vi visste hva som skulle med i den nye appen.

DN var opptatt av å lære av konsulentene, ikke bare av det vi skulle levere. Vi jobbet tett sammen og ble til et samlet team. Vi fikk til en god kompetanseoverføring i prosessen, slik at DN kan gjøre dette selv når vi har gått ut av prosjektet.

Vi jobber best når det er et mål om å faktisk lære noe i prosjektet, og hvor takhøyden for feiling og læring er høy. Det oppleves kanskje som mer risikofylt, at man ikke har kravspekket fram hva som skal leveres, men resultatet i vår erfaring er at det blir så utrolig mye bedre, om man finner det ut sammen - underveis.

Med full tillit, faste rammer for felles samarbeid og med et ønske om å lære og lage noe skikkelig bra, som brukerne faktisk vil ha.

Jobbet mot neste brukertest

Vi jobbet konkret og veldig forskjellig fra uke til uke. Vi tok for oss ett tema av gangen, og brukte ca 1-2 uker for å komme opp med en løsning. Noen ganger var det et stort tema med mange ideer å ta stilling til og problemstillinger som skulle løses, andre ganger mindre ting som trengte å testes ut. Vi jobbet hele tiden mot neste brukertest, og hadde minst én viktig ting som skulle være ferdig til den.

Dette sikret effektiv jobbing, der vi alle jobbet med den samme tematikken til vi følte oss trygge på at oppgaven ble løst på best mulig måte.

Foto av ark med postit-lapper og idéskissing

Lynvisninger som inspirasjon

Det har vært viktig for oss å involvere på tvers og forankre både oppover og utover i organisasjonen. Derfor jobbet vi med korte, intensive skisseøkter, inspirert av designsprintmetodikken. Fra designsprinten hentet vi også lynvisninger (Lightning Demos) for å la oss inspirere av alle de bra løsningene og tjenestene der ute, som andre har investert tid og penger i å utvikle. Det kan være lurt å se på andre, også utenfor den umiddelbare konkurrent-sfæren for å hente inspirasjon.

Skjermbilde av prosjektdeltakerne i videomøte

Her kommer suksessoppskriften (vår)

Vi bidro med prosess og metodikk, og vi jobbet målstyrt med såkalte OKRs som beskrevet i boka Radical Focus av Christina Wodtke (som også er supert oppsummert på norsk av Karl Philip Lund i bloggposten OKR målstyring – et system for gjennomføring).

Metodikken vi jobbet etter er en salig blanding av forkjærligheten for designsprint blandet med tanker rundt vekst (som i Hacking Growth) videre inspirert av AJ&Smarts growthsprint og ispedd Jeff Gothelfs Lean UX Canvas og en snartur eller tre innom Netlife-hjernen.

Med dette som utgangspunkt har vi kommet fram til Netlifes egen brukerorienterte smidigjobbingsprosess 💚

  • Minisprint for å problematisere ett og ett tema - hypoteser
  • Skisserunde med fagfolk - konseptualisere
  • Omsetting av skisser til prototype i kjerneteamet
  • Brukertesting av hypotesene (remote)
  • Debrif etter brukertest
  • Justering av prototype
  • Standup med hele teamet: hva har vi lært - plan for neste tema
  • Klare til ny runde - nytt tema

I en av de første ukene hadde vi også en Brand Sprint med ledelsen i DN for å sette retning for prosjektet. Kort fortalt er en brand sprint inspirert av Google Design sprint, men med fokus på merkevare og skalert ned til en tre timers workshop. Hensikten er å få noe konkret man kan styre etter, i alle diskusjoner som oppstår rundt identitet og formspråk.

For DN var dette særlig viktig da de har mange undermerker/publikasjoner og oppleves som ganske ulik om du som bruker leser DN på papir, web eller app. En brand sprint skaper en felles forståelse av hva egen merkevare handler om og ikke minst hvor man ønsker at den skal være i framtiden. Denne øvelsen gjorde det lettere for oss å designe et nytt produkt fordi vi hadde tydelige føringer som var godt forankret hos ledelsen.

Brukertesting ble fasiten

Vi så i brukertestene at hypotesene våre ble bekreftet eller avkreftet. Vi stolte på innsikten vi fikk, og jobbet metodisk med å ta inn eller ut av prototypen det vi så fungerte og det som feilet. Alle stolte på brukertestene, og var enige om at vi styrte etter dem.

Skjermbilde av brukertesting på video

Det var utrolig gøy at vi nesten ikke merket overgangen til hjemmekontor, fordi vi fikk sånn dreisen på testing hjemmefra. Det gikk ganske så smertefritt siden prosjektet var så godt i gang, vi hadde etablert gode vaner og var trygge på hverandre - vi tok med oss alt dette hjem og fortsatte som før.

Hvordan jobbet vi sammen?

Sammensetning av det tverrfaglig teamet har hatt mye å si for suksessen. Vi har hatt en utvidet prosjektgruppe med flinke fagfolk fra nesten alle disipliner og avdelinger i DN, som vi kunne trekke inn i prosjektet ved behov. Når vi jobbet med onboarding hadde vi med oss folk fra brukermarked, når vi jobbet med magasininnhold fikk vi hjelp av designere fra D2 også videre.

Utviklerne i Bangladesh var en drøm å jobbe med, som ved å ta en rask titt på en skisse i et videomøte, kom neste dag med et ferdig utviklet forslag med riktig spacing og animasjon. At alle hadde dedikert tid til prosjektet og var gira på å få til en mest mulig fantastisk løsning gjorde det lett å samarbeide.

Det var enkelt for oss å bidra inn i prosjektet med alle de riktige folka på plass og god forberedelse fra kunden. Vi har bidratt med å bygge prototyper, moderere brukertester, passe på fremdrift og hva som burde gjøres når - i tillegg til å lære bort metodikk og verktøy. Teamet har hele tiden jobbet mot samme mål, motivert og spilt hverandre gode.

Resultatet er i tillegg til et «MobileLift» også blitt til et «PeopleLift.»

Vil du ha en app som funker godt for folk? La oss ta en prat!

Cecilie Vaagen Smestad sitt profilbilde
Cecilie Vaagen Smestad

Tjenestedesign, strategi og produktledelse