Det siste halvåret har vi jobbet med en oppdatering av vår egne visuelle identitet, og en av tingene vi hadde behov for var en rikere illustrasjonsstil. I Netlife kommuniserer vi mye – både i prosjekter og workshops med kundene våre. I tillegg holdes det kurs og foredrag, og vi blogger jevnlig. Mange av oss er mer tekstlige enn visuelle hoder, men alle trenger å kommunisere visuelt.

Da vi fortsatt het Netlife Research fikk hver ansatt en (prisbelønnet) «avatar». Ikke bare gav det de ansatte og Netlife en felles identitet som vi så at mange satte pris på, og hyppig ble nevnt som noe nyansatte hadde gledet seg til. Det gav oss også en flittig brukt illustrasjonsbank. Ønsket med ny illustrasjonsstil var å få til noe av samme effekt som med avatarene, og samtidig levere på vår nye merkevarestrategi. I tillegg skulle illustrasjonene være i tråd med konseptet «for folk, av folk», som Netlifes visuelle identitet er bygget på.

Prosess

Løsningen ble å invitere alle ansatte med i prosessen. Både for å gi eierskap til illustrasjonene og for at alle kunne bidra til å løse egne illustrasjonsutfordringer. Arbeidshverdagen vår består av mange komplekse eller abstrakte begreper: Kundeopplevelse. Rot og kaos. Det motsatte av rot og kaos – velsmurt maskineri på et vis. Brukervennlig. Prioritering og målstyring. Å jobbe uten styring eller kontroll. Disse trengte vi et visuelt språk for.

Første skritt var å arrangere en tegneworkshop, med klare rammer. Ett A3-ark, like svarte penner og en timer på 2 minutter. Alle var invitert: designere, utviklere, innholdshoder, prosjektledere, HR, salg og økonomi. Mange som i utgangspunktet ville sagt at de ikke kan tegne. Men gi alle penn, papir og konkrete oppgaver så skal du se det blir bra! Alle fikk to oppgaver: Å tegne noe du liker å gjøre eller gjør mye av på fritida og å tegne noe du liker å gjøre eller gjør mye av på jobb.

Foto fra tegneworkshop
Bergenskontoret (øverst i midten) gjennomførte workshopen digitalt.

Vi visste fint lite om hva som ville komme ut av workshopen, men kjenner jo kollegaene våre godt nok til å ha trua på noe bra. Resultat var over all forventning, både av motiver og tegnestil:

Originaltegninger

Før tegneøkta hadde vi snakket om ulike måter vi kunne bruke materialet på, avhengig av hva som kom ut av workshopen. Neste skritt ble å digitalisere og rentegne tegningene til en enhetlig illustrasjonsstil. Vi jobbet med å beholde egenarten, samtidig som de skulle henge sammen som en helhet. Og selvfølgelig at de skulle passe sammen med resten av identiteten, hvor blant annet typografien er et viktig element.

Bilde som viser prosess
En av tingene vi så på var graden av rentegning og detaljering, og hvor mye illustrasjonene skulle bearbeides.

Resultat

Resultatet er en rik, underholdende og variert illustrasjonsbank. Vi ønsket en overveldende mengde valgmuligheter, og første «batch» bestod av i overkant av 100 ferdigstilte enkeltillustrasjoner som kan brukes alene eller kombineres nesten i det uendelige. En stor og fleksibel verktøykasse som alle har vært med på å lage. Den gjenspeiler bredden i folka våre og gir mulighet for lek og metaforer.

Ferdige illustrasjoner
Illustrasjoner i kombinasjon som gir ny betydning
Eksempel på bruk av illustrasjoner i presentasjoner

Her på bloggen vår, hvor vi før manglet virkemidler og dermed falt tilbake på middels egnede stockphotos for å illustrere innleggene, har vi nå en helt unik illustrasjonsstil som knytter innleggene sammen. I tillegg tar de vektoriserte svg-ene vi bruker mye mindre plass i skyen enn tunge jpg-er. Bra for hastigheten til nettsiden, bedre for kloden!

Mottakelsen av illustrasjonene internt har vært over all forventning. Folk er gira og har tatt dem i bruk umiddelbart og med høyt engasjement.

Det beste med de nye illustrasjonene er likevel at det er en stil som er enkel å videreutvikle og bygge videre på. Å få laget nye er ikke lenger en tidkrevende prosess.

Animasjon av figur som løper

Vil du også få orden på identiteten din? Ta en prat med Maria.