Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Tekst. Måling. Brukerundersøkelser. Menystrukturer. Google Analytics.

På en vanlig dag:

Sørger for at innholdet i løsningene vi lager svarer på det brukerne lurer på.

Meg selv med tre ord:

Allsidig

Er superopptatt av:

Kutte alt som er unødvendig

Klarer ikke å jobbe uten:

Tilgang til hodetelefoner

Min styrke:

Pivottabeller