Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Å lede tverrfaglige team, prioritere og løse oppgaver og problemer og finne ut hva brukerne er opptatt av. Jeg er også dreven på å lage gode innholdsstrategier og rutiner for arbeidet.

På en vanlig dag:

Jobber jeg med utgangspunkt i kalenderen og gjøremålslista mi. Jeg vurderer hvordan dagens gjøremål henger sammen med mål og strategi, diskuterer problemstillinger og bidrar til framdrift sammen med kunder og kolleger.

Meg selv med tre ord:

Lyttende, nysgjerrig, rolig.

Er superopptatt av:

At vi må prioritere brukernes behov over virksomhetens behov. Jeg liker å bruke data og innsikt til å gi brukerne det de har behov for, når de har behov for det og i den formen de foretrekker.

Blir spesielt fornøyd:

Når en bruker får svar på det de lurer på og får gjort det hen skal gjøre – så raskt og enkelt som mulig.

Klarer ikke å jobbe uten:

Notater og kalender. Jeg glemmer veldig lett ting uten. Trenger også bra folk å jobbe sammen med og påfyll av kaffe og vann gjennom arbeidsdagen.

Min styrke:

Har vært i «web-gamet» lenge, og har en stor erfarings- og kunnskapsbase å ta av. Liker å holde meg oppdatert på relevante verktøy og metoder, og lære av hva som funker og hva som ikke gjør det.