Møtereferat

Mal for møtereferat finner du under Template gallery i Google Docs.

Skjermdump som viser møtereferat i google docs

Brevmal

Har du spørsmål eller forslag? Snakk med Dag Helge eller Marte.

Dag Helge Sandvik Scott

Design og tjenestedesign

970 33 882
Marte Gråberg

Kommunikasjonssjef

932 84 248