Møtereferat

Mal for møtereferat finner du under Template gallery i Google Docs.

Skjermdump som viser møtereferat i google docs

Brevmal

Har du spørsmål eller forslag? Snakk med Marte.