Slik skaper du sammenheng

Alle nye produkter, tjenester og arrangementer skal bygge opp under Netlifes merkevare – og samtidig ha sin egen identitet.

De skal ta utgangspunkt i prinsippene Netlifes merkevare bygger på:

  • Det skal være enkelt (språk og visuelt uttrykk).
  • Det skal føles bra (stil og tone og helhetlig visuelt uttrykk).

Visuelt skal de både assosieres med Netlife, og ha et eget konsept:

  • De bør ha et tydelig og eget konsept gjennom bilde- og illustrasjonsstil.
  • De kan bruke samme grid og typografiske hierarki som på vår egen nettside.
  • De skal bruke samme fonter som Netlife (på alle flater der det lar seg gjøre).

Eksempler

Tidligere eksempel på hvordan konferanser og arrangementer kan se ut med egen fargepalett og illustrasjonsstil. Font og lay-out følger Netlife.

Skjermbilder fra konferansene Puls, Flyt og Spenn

På Y Oslo er det fargebruk og fonten vår som viser sammenheng med Netlife. Her bruker vi primærfargene våre hvit, svart og grønn, i tillegg til fonten vår Netlife Sans – men med et tilpasset stilsett og egne ikoner.

Skjermbilde fra Y Oslo

Nye tjenester og produkter som vi selv skal bruke når vi jobber med kundene våre, skal ha norske, enkle navn.

Nye tjenester og produkter som kan selges til andre, og har potensiale utenfor Skandinavia, skal ha enkle, engelske navn eller enkle norske navn som fungerer også i andre land og på engelsk.

Ingen tjenester, produkter eller arrangementer skal hete «Netlife + navn». Du vil altså ikke se noe til «Netlife Beit» eller «Netlife Y».

Unngå bruk av grammatiske triks:

  • Forkortelser eller anagramer (PWC, CRISPR)
  • Fjerne vokaler fra ord (Tidr, Smrprty)
  • Tilgjorte stavemåter (HYFY-Klubben, S4n1ty)

Nye arrangementer skal ha korte, jordnære navn som ikke er altfor kryptiske. Navnet skal være på norsk hvis vi er i Norge eller det språket som snakkes i landet det arrangeres. Uansett skal det være enkelt og følge kriteriene for navn på arrangementer.

Til inspirasjon når du skal finne nye navn: Tidligere hadde vi arrangementer som lignet på hverandre gjennom at de hadde én stavelse, for eksempel Puls (helse), Spenn (bank/finans), Fram (reiseliv), Beit (landbruk).

Når vi arrangerer konferanser sammen med andre, finner vi ut av navnet sammen.

oppsett av underidentiteter

Har du spørsmål eller forslag? Snakk med Randi eller Marte.