Hopp til hovedinnhold
NetlifeArbeider

Amnesty Norge

Økt engasjement og økte inntekter med nytt nettsted.

Amnesty gjør en viktig jobb for at alle mennesker skal behandles i tråd med menneskerettighetene. De mottar ikke statsstøtte, og er avhengige av vanlige folks bidrag for å kunne etterforske og arbeide mot brudd på menneskerettighetene verden over.

Nye amnesty.no skal hjelpe Amnesty Norge med å øke engasjementet og kunnskapen rundt Amnesty sine kampanjer og aksjoner, samt øke inntektene arbeidet deres er avhengig av.

Sammen med Amnesty Norge redesignet vi nettsiden og lagde en tydelig og prioritert innholdsstrategi.

Hva var problemet?

Innsikten avdekket en rekke problemer både med brukeropplevelsen og hvordan Amnesty jobbet internt. De viktigste var:

  • Brukerne forsto ikke hvordan Amnesty jobbet eller hva
    pengene gikk til.
  • Nettstedet var vanskelig å finne fram på og vanskelig å forstå.
  • Skjema for å donere penger til Amnesty feilet på flere
    punkter og gjorde at mange falt fra underveis.
  • Det ble produsert mye innhold som svært få leste.
  • Amnesty manglet funksjonalitet og visuelle virkemidler til sidene sine.
Aksjon

Målet for nettsiden var å øke inntektene til Amnesty Norge, samt øke antall «aksjonshandlinger».

Aksjonshandlinger kan være å signere på opprop, skrive brev og meldinger til politikere, delta på arrangementer som Pride-paraden og demonstrasjoner.

Slik løste vi det

Det nye nettstedet fikk et nytt modulbasert designsystem, i tråd med Amnestys internasjonale identitet. Vi dempet den visuelle støyen på siden og brukte Amnesty’s knallgule profilfarge sparsommelig for å rette fokus mot prioriterte handlingsdrivere og interaksjoner.

Moduler
Tidslinje-modul

Synliggjøre viktigheten av støtte

For at folk skal ønske å støtte Amnesty økonomisk, er det viktig at de forstår hvordan Amnesty jobber, hva pengene går til og at organisasjonen ikke mottar statsstøtte og derfor er avhengig av donasjoner fra private. Dette forklarer vi nå alle steder der vi ber om støtte.

Ny struktur og prioritering av innholdet

En tydelig prioritering av toppoppgaver og mål har gjort det enklere å finne fram via menyen og sidenavigasjonen. I arbeidet med informasjonsarkitekturen jobbet vi tett med Red Performance for å sikre at vi skulle prestere enda bedre på Amnestys utvalgte søkeord.

Et eksempel: Fra en dropdown med mer enn 80 temaer, til et prioritert utvalg, her vist på transportsiden.

Bedre innhold og bildemanér

Sammen med Amnesty jobbet vi mye med innholdet. Innsikten viste at mange i målgruppen ikke identifiserte seg med Amnesty og det mer konfronterende uttrykket de har vært kjent for tidligere. Vi har nå en stil og tone (i både bilder og tekst) som er mer i tråd med Amnestys merkevare og ønskede etterlatt inntrykk og vi har jobbet mye med å gjøre tekstene mer handlingsutløsende.

Stil og tone for Amnesty
Eksempel på hvordan man skriver for Amnesty

Grunntonen i den nye stil og tonen er håp og handlekraft. Et viktig prinsipp var å ikke bare fokusere på det negative og vonde, men å vise at det finnes lys i mørket, samt skape positivitet og håp. Bildestilen er i tråd med Amnestys internasjonale merkevare.

Støtt oss-skjema

Et av de viktigste grepene vi gjorde var å redesigne skjemaene og konverteringsflyten på nettstedet. Her jobbet vi både med UX, konverteringsoptimalisering og integrasjoner mot ulike interne systemer og eksterne registre og betalingsløsninger.

Den nye nettsiden ble lansert i november 2018, og optimaliseres kontinuerlig sammen med Amnesty.

Resultater

36%Økning i inntekter fra faste givere rekruttert via nettsiden sammenlignet med året før

Vil du gjøre hverdagen enklere for dine kunder? Snakk med oss.