Confrere er en norsk startup som lager verdens enkleste og tryggeste videotjeneste primært for helsevesenet. De har opplevd sterk vekst i Norge, og kom til oss for å få hjelp til å sine første steg ut i verden for å vokse i det tyske markedet.

Målgruppen var tyske leger, og primært leger med beslutningsmakt. Tyskland er et marked med særlig høye krav til personvern, og det gjør målretting spesielt krevende. Confrere hadde selv testet mye forskjellig i alskens kanaler, men de slet med å nå frem til målgruppen.

Skjermbilde for en annonse for Confrere

Dette har vi levert

I en periode på tre måneder har vi, i samarbeid med Petter Hansen i Caulis, hjulpet Confrere med å teste ut hvilke kanaler, budskap og virkemidler som er mest effektive for å nå målgruppen. Målet var å lære hvordan kan vi nå dem mest mulig treffsikkert og kostnadseffektivt.

Sammen med Confrere hadde vi et tett og flott samarbeid der vi utfylte hverandre med innsikt og lærdommer. Med Confrere sin kjennskap til målgruppen og det tyske markedet klarte vi sammen å definerer tydelige personas, kartlegge deres medievaner og utforme budskap som virkelig treffer.

Dette var en del av leveransen:

  • Kartlegging av målgruppen og personas
  • Utvikling av hypoteser til testing
  • Utvikling av annonser med ulike budskap og virkemidler
  • Testing av annonser i ulike kanaler (Facebook, LinkedIn, Google display, direkte kampanjer i bransjemedier)
  • Løpende optimalisering og rapportering av læring
  • Oppsett av målinger i Google tag manager
  • Kurs i Google Analytics

Resultater

Etter testingen fant vi frem til en kanalmiks og målrettingsstrategier som fungerte svært godt for å treffe målgruppen på kostnadseffektivt vis. Tallene viste oss også hvilke budskap og virkemidler som trigget interesse fra målgruppen, og hva de med fordel kan gjøre mindre av.

Selve sluttleveransen var en rapport som oppsummerte viktigste læringer og anbefalinger for veien videre. Med denne læringen på plass kan Confrere fortsette sin vekst i Tyskland med presise målgrupper i en langt mer raffinert og kostnadseffektiv kanalmiks. Ikke minst har kunden satt pris på å lære metoder for å sette testingen i system.

Netlife og Caulis hjalp oss å finne relevante målgrupper, teste ulike budskap, og iterere kjapt, så vi både fikk spisset budskap og målgruppe, fått gode resultater og lært oss en måte å jobbe på som vi kan bruke videre.

Cornelia Kristiansen, Markedssjef i Confrere

Vil du ha hjelp til å treffe målgruppen på en kostnadseffektiv måte? La oss ta en prat!