I trygge hender 24-7 samler og formidler pasientsikkerhetsarbeidet i Norge, et intitiativ av Helsedirektoratet. Målet er å redusere pasientskader i helse- og omsorgstjenesten, gjennom å samle kunnskap, skape vilje til endring og sette i gang tiltak. For å få til det trengte de en ny nettside samt en oppfriskning av visuell identitet.

De ønsket å skille seg fra andre statlige aktører og fremstå nærere, mer personlig og inkluderende, og som et fellesskap. Da måtte de gjennom et redesign av identitet i tillegg til et kraftig løft for digitale kanaler.

Vi hjalp I trygge hender 24-7 med:

  • Redesign av nettsiden
  • Ny innholdsstrategi med retningslinjer for publisering og innhold
  • Oppdatert grafisk profil til digitale flater, inkludert nye illustrasjoner og ikoner
  • Guide for bruk av design i digitale kanaler
  • Nytt innhold til itryggehender24-7.no
  • Forankring og dialog i alle avdelinger og i forbindelse med lansering
Bilde fra den nye nettsiden til I trygge hender

Problemstillingen

I trygge hender startet som et program i Helsedirektoratet for å jobbe med pasientsikkerhetsarbeid i Norge. Arbeidet var så vellykket at det ble videreført og formalisert permanent. Behovet for å oppdatere den visuelle identiteten og styrke posisjonen deres blant målgruppen deres i helsetjenesten var viktig i dette arbeidet.

Hva ble løsningen?

Vi har laget et nytt konsept for de digitale kanalene som en destinasjon for kunnskap om forbedringsmetodikk og pasientsikkerhet til personell og ledere i helsetjenesten.

Vi har oppdatert den visuelle profilen slik at den både skaper intern begeistring og stolthet, gir dem flere virkemidler i arbeidet og er i tråd med kravene til universell utforming både på print og digitalt.

Ved å få til dette muliggjør vi en riktig posisjonering og styrker mulighetene for å oppnå målene og oppdraget deres.

Hva var viktig?

Det var viktig å skape forståelse av hva I trygge hender 24-7 er, og hvorfor arbeidet deres er viktig. I tillegg å få frem hva ansatte i helse- og omsorgstjenesten selv kan gjøre og motivere dem til å sette i gang tiltak og vise at selv små tiltak kan bety mye.

Hva vi gjorde i prosjektet

Ny nettside

Vi har jobbet sammen med teknisk partner Seeds for å få redesignet nettsiden og flytte den over på plattformen Enonic. Nå har de fått en bedre publiseringsløsning som er på samme plattform som Helsedirektoratets nettløsning. Dermed gir det muligheter fremover for å gjenbruke innhold og APIer på tvers av løsninger for hele Helsedirektoratet.

Nettsiden fungerer godt på alle skjermstørrelser

Kjernesider og innhold

En stor del av prosjektet dreide seg om å jobbe med innhold til nettsiden, i tett samarbeid med fagpersoner i hvert team. Vi har utarbeidet en ny innholdsstrategi som dokumenterer skriveregler og retningslinjer for hvordan vi utarbeider godt innhold med utgangspunkt i det eksisterende. Dermed blir det lettere å forvalte innholdet fremover og utarbeidet nytt fremover.

Vi har fått på plass en redaksjonskomité som innhenter tilbakemeldinger fra brukerne, ser på analyse og gjør kontinuerlig justeringer.

Illustrasjoner og ikoner

Nye illustrasjoner er tegnet av Audun Gjerdi for å få frem kjente situasjoner og vektlegge noen områder ekstra. Vi har også oppdatert ikonene i henhold til ny fargeprofil for de viktigste innsatsområdene.

Guide for bruk av design i digitale kanaler

I trygge hender har fått en guide som gir gode og tydelige eksempler på bruk som både inspirerer og engasjerer. Der har de retningslinjer som sikrer riktig bruk av visuelle virkemidler fremover som er lett tilgjengelig for alle som trenger den, både eksternt og internt.

Det var viktig å få på plass retningslinjer som sikrer en helhetlig bruk av design på tvers av nettsiden, sosiale medier og andre digitale kontaktpunkter.

Ny illustrasjon som viser aktørene de samarbeider med

Interessert i mer om dette eller lignende løsninger? Vi tar gjerne en prat.