Forsiden til nsf.no

Stor mengde innhold

Utfordringen med den gamle nettsiden var store mengder innhold (over 45 000 artikler), som både gjorde det vanskelig for brukerne å navigere på siden, i tillegg til å søke frem til det de leter etter.

Vi har laget et nettsted som er prioritert med det viktigste innholdet som brukerne ønsker og det Norsk Sykepleierforbund har som målsetning. På den måten er det et effektivt verktøy som skal hjelpe sykepleiere med å få oversikt over det de har krav på, ta i bruk medlemsfordeler og se hva forbundet gjør for dem.

Lønnskalkulatoren på nsf.no

Det vi gjorde var:

 • Prioritering av de viktigste mål og målgruppene

 • Brukerinnsikt og finne de viktigste brukeroppgaver

 • Innholdstrategi og anbefalinger for redaksjonsmodell, roller og ansvar

 • Produksjon av nytt innhold

 • Ny visuell digital identitet

 • Design av nytt nettsted

 • Kartlegging av integrasjoner

 • Guide for stil og tone

 • Brukertesting

 • Prosjektledelse

 • Intern forankring

Skjermbilde av en illustrasjon og meny på NSF sin nettside

Innsikt

Vi startet prosjektet med å gjennomføre følgende innsiktsaktiviteter.

 1. Mål- og målgruppeworkshop for å sette gode, målbare mål som alle kan jobbe etter. Vi prioriterte også målgruppene som er viktigst for denne kanalen.

 2. Kvalitative intervjuer med medlemmer, ansatte, tillitsvalgte, studenter og kursansvarlige.

 3. Brukerundersøkelsen Task Analytics innhentet over 1200 svar fra brukerne på nettsiden i fire uker. Undersøkelsen gir svar på om folk får gjort det de kommer til nettsiden for å gjøre og hva som er de viktigste brukeroppgavene, differensiert på de ulike målgruppene.

 4. Gjennomgang av eksisterende innsikt fra Adobe Analytics.

Innhold

Basert på innsikten gikk vi i gang med innholdsarbeidet. Vi jobbet innholdsdrevet. Det betyr at vi jobbet frem godt innhold som svarte på spørsmålene til brukerne før vi begynner å lage noe. Først gjennomførte vi workshops, som resulterte i fem prioriterte kjerneområder. Deretter jobbet vi ut innholdet i tett samarbeid med fagpersoner hos Sykepleierforbundet.

Parallelt med skriveøktene jobbet vi ut ny innholdsstrategi. Innholdsstrategien blir et arbeidsverktøy for alle i Sykepleierforbundet som skal jobbe med innholdet på nettsiden nå og i fremtiden.

Den består av:

 • Mål og målgrupper

 • Ansvar for innholdet

 • Overordnede retningslinjer for redaktører

 • Slik skriver vi

 • Andre kanaler til disposisjon

 • Oversikt over ressurser (ordbok, designmanual, retningslinjer for foto, Siteimprove og bruksanvisning)

Politikk-temaside på nsf.no

Visuell digital identitet

For at NSF sin identitet skulle bli tydeligere gjorde vi forenklinger og tilpasninger av dagens design til digitale flater. I tillegg har vi etablert en ny font og illustrasjonsstil. Vi jobber videre med NSF på retningslinjer og dokumentasjon av identiteten i en designmanual.

Vil du også lage en velfungerende digital tjeneste? La oss ta en prat!