Målet for prosjektet var å levere et målbilde som bidrar til at Posten opprettholder en ledende posisjon ved å tilby et landsdekkende nettverk av ubetjente og betjente punkt som oppleves som attraktive både for avsender og mottaker.

Fra prosjektmandatet

Levere konkurransedyktige tjenester

Posten står i 2020 overfor en rekke endringer kommende år. Det sendes stadig flere pakker, mens antall brev synker. Samtidig reduseres leveranse av post i postkassen til annenhver hverdag. Sammen skaper disse trendene et behov for flere betjeningspunkt (dagens postkontor og post i butikk) med større tetthet enn det Posten har i dag om de skal kunne levere gode og konkurransedyktige tjenester i fremtiden.

Posten butikk konsept

Postens nye målbilde

Konsept og kundereise

Beskrivelse av kundebehov, og konsepter som svarer til behovene. Hvordan kundereisen samt kundedialogen bør være i fremtiden for å bidra til opplevd enkelhet, gjennom økt selvbetjening og digitalisering.

Lokasjoner med tilhørende kriterier

Beskrivelse av hvordan konseptene spiller sammen og skaper et fleksibelt nettverk som er tilpasset høysesonger og et usikkert volum. Vi konkretiserte hvordan konseptene ville spille sammen eksemplifisert gjennom Tromsø kommune fordi det viste et Norge i miniatyr, med både tettbygde og spredtbygde strøk.

Forslag til roadmap

Prosjektet beskrev en operasjonell løsning, bestående av prinsipper for leveranse, it-system og distribusjon. Avslutningsvis laget prosjektet et forslag til roadmap som Posten kan bruke for prioriteringer og avhengigheter ved utrulling.

Film

For å forankre budskapet internt og gjøre det mer lettfattelig laget vi en animasjonsfilm som viser hvordan det vil oppleves å være kunde av Posten i 2025.

Vi har hjulpet Posten med:

  • analyse av marked, konkurrenter og posisjonering
  • kartlegging av kundereise
  • kundeinnsikt, intervju og spørreundersøkelse
  • konsept for ny betjeningspunkter, inkludert design sprint og konseptskisser
  • produksjon av video og presentasjon av målbildet
  • fasilitering og dokumentering underveis i prosjektet

Ønsker dere hjelp med strategi og konsept? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Sven Simonsen sitt profilbilde
Sven Simonsen

Strategisk rådgiver og forretningsutvikler

Kristoffer Krohn Eide sitt profilbilde