Alle mennesker har rett til gode arbeidsforhold. Det innebærer å føle seg trygg og respektert på arbeidsplassen sin, og å ikke oppleve diskriminering.

Som arbeidsgiver, innkjøper og leverandør, er vi forpliktet til å sørge for at alle har gode arbeidsforhold. Vi er også forpliktet til å være åpne om hvordan vi jobber med det og hvilke vurderinger vi gjør når vi inngår samarbeid med eller kjøper tjenester og produkter fra bedrifter og organisasjoner.

Slik jobber vi i Netlife med våre leverandører

Et av våre viktigste tiltak er å gjøre gode kartlegginger av hvem vi jobber med, for eller kjøper tjenester fra. Derfor utfører vi slike kartlegginger av både nye og eksisterende leverandører og samarbeidspartnere. Dette gjør vi for å forsikre oss om at vi ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene, verken direkte eller indirekte, gjennom samarbeidet vårt.

Hvis det er noe som oppleves mistenkelig, eller vi har spørsmål til leverandører eller partnere, tar vi kontakt med dem direkte på e-post eller telefon.

Hvis vi oppdater alvorlige avvik, vil vi umiddelbart ta grep for å enten endre eller avslutte samarbeidet. Denne typen alvorlige avvik vil vi dessuten offentliggjøre på nettsiden vår.

Netlife er et datterselskap av Posten Bring AS, og vi har sammen laget en redegjørelse som forteller mer om de aktsomhetsvurderingene vi har gjort. Du kan lese hele redegjørelsen her.

Trenger du innsyn eller mer informasjon om dette?

Vi svarer mer enn gjerne på spørsmål rundt produktene eller tjenestene våre, eller om du har spesifikke spørsmål rundt noen av samarbeidspartnerne eller leverandørene våre. Kontakt oss på [email protected] for å be om mer informasjon, så får du et svar fra oss så fort vi kan, og i alle fall innen tre uker.

Vi håper at denne informasjonen har vært nyttig for deg!

Har du noen spørsmål til hvordan vi jobber med arbeidsforhold og åpenhet? Da er Sonja den du skal snakke med!

Sonja Marie Ravnestad sitt profilbilde
Sonja Marie Ravnestad

Leder for organisasjon og utvikling