Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:
Språk og tekst, informasjonsarkitektur og organisering av innhold, brukertesting. Strategi og retning, innsikt og analyse, organisering og forvaltning — stort sett det meste som handler om å nå måla sine og hvordan man bør jobbe for å få dette til.
På en vanlig dag:
En typisk dag kan bestå av alt fra å lede lange workshoper med kunder der vi legger store strategier, til detaljert flikking på enkelttekster - og alt der imellom.
Meg selv med tre ord:
Engasjert, raus og - når det trengs - litt sta.
Er superopptatt av:
Å være opptatt av brukerorientering er kanskje en klisje, men det er jo ofte en grunn til at en klisje er en klisje. Det hjelper ikke hvor bra det ser ut om brukerne ikke får gjort det de skal.
Blir spesielt fornøyd:
Når vi jobber godt med kundene våre og greier å flytte digitalsatsingen deres et hakk fram, og når vi i etterkant ser at de jobber bedre også uten vår innblanding.
Klarer ikke å jobbe uten:
Usunt mye kaffe og de flinke folka jeg har rundt meg.
Min styrke:
Jeg kan være hun som holder fokus og sørger for at vi kommer i mål når idéene og tankene flyr i alle retninger, eller når oppgaven synes uoverkommelig og vi mister motet.