Om illustrasjonene

Med illustrasjonene ønsker vi å kombinere Netlifes personlighet med personligheten til alle folka våre. Løsningen er en illustrasjonsstil som alle har vært med på å utforme. Motiver og innhold kommer fra håndtegninger fra alle ansatte, som så er rentegnet i en enhetlig stil.

Les om prosessen her

Håndtegninger laget av ansatte i Netlife

Slik bruker du illustrasjonene

Hvit bakgrunn

Illustrasjonene bruker alle fargene i paletten vår, derfor skal de alltid brukes på hvit bakgrunn.

Illustrasjon av en samtale

Kombinasjoner

Illustrasjonene kan brukes alene, eller settes sammen i kombinasjoner av to eller flere.

Når vi lager kombinasjoner av illustrasjoner, er det med hele original-illustrasjoner. Vi bruker ikke enkeltelementer (for eksempel bare streker) til å lage noe nytt.

Eksempel: Her er to ulike illustrasjoner som tilsammen blir «Sprint planning»

To ulike illustrasjoner som tilsammen blir «Sprint planning»
Sprint planning

Velg noe som passer

Når du skal bruke en illustrasjon er det viktig at du ikke bare tar noe tilfeldig, eller noe som «lå i presentasjonen fra før». Bruk en som illustrerer poenget ditt. Spør om tips i Slack-kanalen #merkevaren_vår hvis du trenger!

Pass på at du ikke (ubevisst) har brukt samme illustrasjon flere ganger i samme presentasjon.

Se flere eksempler på bloggen vår.

Skjermdump fra blogginnlegget «Slutt å lag så sjukt gode designskisser»

Skalering

Illustrasjonene kommer i en gitt størrelse i forhold til hverandre, som sørger for at linjetykkelsen alltid er lik. Hvis du bruker kombinasjoner av illustrasjoner, må de grupperes før de skaleres.

I for eksempel Keynote betyr det at du må markere de illustrasjonene du har på samme side, høyreklikke og velge Group.

Skjermbilde av skalering i keynote

Animasjoner

Målet er at alle illustrasjonene også skal komme i en animert versjon. Disse bruker vi til å gi liv til nettsiden vår, i presentasjoner og på sosiale medier.

Illustrasjon av en yogaperson med skjerm på ryggen

Slik lages nye illustrasjoner

Hvis du ikke finner det du trenger i illustrasjonsbanken over, gjør dette:

 1. Ofte kan en kombinasjon av to enkeltillustrasjoner løse behovet. Spør gjerne om tips!
 2. Hvis det ikke funka: Meld inn behovet ditt, og når du trenger det til, i Slack-kanalen #merkevaren_vår.
 3. Få en kollega (hvem som helst!) til å tegne noe som passer. Det skal ikke ta mer enn et-par-tre minutter og tegnes for hånd, helst med en 0.8 mm svart fineliner penn. Alle illustrasjonene vi bruker skal være basert på en håndtegning.
 4. Scan inn eller ta et bilde av tegningen (i godt lys, rett ovenfra).
 5. Så digitaliseres den i tråd med illustrasjonsstilen vår (av Will, eller annen egnet person).

Illustrasjoner for modeller og prosesser

Elementer

Prosess- og modeller-illustrasjonene våre har en litt annen verktøykasse enn de andre illustrasjonene våre, selv om de deler noe.

Verktøykassa består av:

 • Svarte linjer/outline. 2 px m/ round ends.
 • Geometriske former: sirkler, firkanter, trekanter. Disse kan være hvite med svart outline eller være fylt.
 • Fargede flater uten outline.
 • Bryt opp og skap personlighet der det gir mening (f eks i piler).

Husk å holde et øye med detaljene; som avstander og at ting er linjert.

Prosessillustrasjoner verktøykasse

Fargebruk

 • I modeller og prosessillustrasjoner bruker vi hovedsaklig svart og hvit.
 • I tillegg bruker vi grønn for å utheve/fremheve eller til å vise hva som er i fokus.
 • Grå kan brukes til å tone ned ting (det som ikke er i fokus).
 • Har du behov for å skille ting fra hverandre kan du for eksempel bruke avstand for å gruppere.
Abstrakt illustrasjon av hvordan fargene kan brukes

Grafer og diagrammer

I grafer, kakediagrammer, søylediagrammer og lignende gjelder de samme reglene som over, men her står du litt friere med tanke på fargebruk.

Alle farger i profilen vår kan brukes ved behov, men i denne rekkefølgen:

 1. Svart outline og svart flate
 2. Grå
 3. Grønn (kan også brukes til å vise fokus)
 4. Rosa, blå og gul
 5. Mørk grønn og mørk lilla
Illustrasjon av hvordan fargene kan brukes i grafer

Eksempler på bruk

Disse modellene er foreløpig under arbeid.

Trenger du en prosess eller modell til et tilbud, presentasjon eller lignende? Vi hjelper deg gjerne! Bare si ifra litt i forkant 😅😘

Illustrasjon av kjernemodellen
Illustrasjon av konsept-pyramide
Sånn jobber vi med kundene våre-modell
Illustrasjon av prosessen vår vist som en tidslinje

Har du spørsmål eller forslag? Snakk med Will eller Maria.