Netlife og kontorene

Kontorene til Netlife

Når vi kommuniserer eksternt er det navnet Netlife vi bruker – for eksempel i presentasjoner, media og i markedsføring.

Netlife har to kontorer: Netlife Design (Oslo) og Netlife Bergen.

Disse har felles organisasjonsnummer og navn i Brønnøysundregisteret (Netlife Design AS).

Vi bruker kontornavnene på områder der det er viktig å få fram forskjellene, i mer formelle sammenhenger og for å hjelpe folk å finne fram. For eksempel i stillingsannonser, arbeidsavtaler, tilbud, kontrakter, fakturaer og på sosiale medier.

netlifes kontorer

Nye kontorer

Oppretter vi nye kontorer skal de hete Netlife + Stedsnavn, for eksempel Netlife Berlin.

Merkevarehierarki

Merkevarehierarki

Gamle navn

Ting vi har fra før beholder navnene sine, for eksempel Task Analytics. Se hvordan vi gjør det med navn på nye arrangementer, tjenester og produkter.

Har du spørsmål eller forslag? Snakk med Randi eller Marte.

Randi BB Govertsen

Teamlederleder

479 21 011
Marte Veys Berg

Fagansvarlig for design

917 43 648