Som rådgiver er jeg hele tiden i kontakt med nye kunder og bedrifter som trenger hjelp til utvikling av nye konsept, produkter, tjenester og prosesser. Dette er noe som vi selvfølgelig kan hjelpe til med, men ofte er det ikke så enkelt å bare starte med dette. De ansatte i bedriften trenger å vite hvorfor og hvordan:

Hvorfor er dette viktig for bedriften, hvorfor er dette riktig for bedriften og hvordan bør denne bedriften løse dette? De trenger en strategi.

Strategi er lederskap = lederskap er strategi!

Mangel av forståelse rundt hvorfor og hvordan er den største grunnen til at jeg møter på stress og frustrasjon i bedrifter. Stress og frustrasjon fører til lavere motivasjon og lav motivasjon fører til høy turnover (som igjen fører til tap av kunnskap, mindre effektivitet….og masse greier som ikke er bra for bedriften).

Det er her viktigheten av en god strategi kommer inn. Strategi er som sagt ikke bare et dokument som vi alle skal kjenne til, men det er noe som skal brukes aktivt, for å gi retning, klarhet og trygghet. Når man bruker en strategi aktivt blir det mye enklere å prioritere og fordele oppgaver, noe som gir de ansatte mål og mening i hverdagen (som fører til økt motivasjon, bedre arbeidsklima og økt trivsel, som igjen fører til økt effektivitet og en masse greier som er bra for bedriften (dere begynner å skjønne hvor jeg vil hen 😉 )).

Få overblikk med strategien. Illustrasjon.

Vi trenger ikke flere allmøte- og kickoffstrategier som aldri blir brukt

Okay, så jeg mener denne strategien er viktige greier, det skjønner dere. Men hva er strategien?

La meg gi et eksempel:

Typisk norsk bedrift, ledergruppa drar på strategisamling, de definerer satsingsområder, retning for de neste par årene, og de bruker den nye strategien sin til å velge hvilke produkter og tjenester de skal satse på, og hvilke ressurser de trenger fremover. Alle i ledergruppa er fornøyd med årets samling, de drar tilbake til kontoret, lager budsjetter og greier for sine områder (som delvis reflekterer det de er blitt enig om), og til slutt samler de alle i bedriften til et allmøte hvor de forteller om hvordan ting har gått siste året og hvorfor ting kommer til å gå bedre/enda bedre fremover. De avslutter med noen store tanker om de nye satsingsområdene sine, før alle sammen (om dette er en litt sånn trivelig plass å jobbe på) tar seg en god fest sammen. Strategi satt, kommunisert og utført 🥳 Eller...

Eksemplet over kommer fra en relativt stor bedrift og her hadde det vært behov for å bryte ned selskapets strategi og mål, til strategi og mål for de forskjellige avdelingene/forretningsområdene (operasjonalisering). Det positive er at de i hvert fall har en overordnet strategi – jeg har også opplevd medium til store bedrifter i norsk skala som er helt uten 😱

Men, hvordan man operasjonaliserer en strategi kommer an på behovet, her spiller faktorer som størrelse på bedriften og variasjon i produkt og tjenesteportefølje inn. Så man må etter behov og situasjon vurdere om man trenger å utdype strategien gjennom en markedsstrategi, merkevarestrategi, kanalstrategi, kundestrategi, produktstrategi osv (men dette kunne vært et helt eget blogginnlegg, så la meg komme tilbake til poenget).

Poenget her er at man ikke lager en ny strategi for hvert område, men spisser strategien der det er behov.

Strategi er ikke bare et dokument, en uttalt plan eller en idé. En god strategi er godt fundamentert i god markeds- og bransjeinnsikt, og er noe alle i selskapet har et forhold til og bruker(!). Den kan enkelt kommuniseres, og alle forstår hvorfor dette er retningen vi skal gå i. Dette gjør at den kan brukes på alle nivå i alle avdelinger når man står overfor viktige valg, uansett om det gjelder produktutvikling, kommunikasjonskonsept eller kampanjeplanlegging.

Så, for å oppsummere så lar en god strategi en leder kommunisere tydelig og fremstå trygg, og den sikrer at alle jobber i samme retning!

Så få hodet på plass før dere begynner å løpe (er ikke det et uttrykk 🤔) og fiks strategien deres, det vil gjøre godt for deg selv som leder, og for resten av organisasjonen.

Lite innsalg på slutten:
Hvordan står det til med strategien der hvor du jobber? Om denne lille ranten ga deg lysten til å ta fatt på strategiarbeidet der du jobber, men du er usikker på hvor dere skal begynne så ta gjerne kontakt. Vi i Netlife kan hjelpe dere med hele strategiprosessen – analyse, målsetting, workshop og utforming.

Interessert i mer om dette? Ta kontakt for en hyggelig prat!

Sven Simonsen sitt profilbilde
Sven Simonsen

Produktledelse og forretningsdesign

Har du fått med deg disse?