Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Alt fra innsikt og analyse til konsept og interaksjonsdesign. Og masse annet.

På en vanlig dag:

Samarbeider jeg med kunder og kollegaer for å forstå problemer og lage gode løsninger basert på brukerinnsikt. Ellers er jeg ute å snakker med brukere, tester ulike ideer, kartlegger kundereiser, deltar på workshop eller skisser ut nye løsninger.

Meg selv med tre ord:

Glad, engasjert, nysgjerrig

Er superopptatt av:

Å designe helhetlige opplevelser som varer og gir verdi både for sluttbrukerne og bedriftene. Godt samarbeid og at man har det gøy på jobb.

Blir spesielt fornøyd:

Når man får til noe bra sammen som et team. Og når jeg lærer nye ting.

Klarer ikke å jobbe uten:

Svart kaffe, penn og papir.

Min styrke:

Sette meg inn i utfordringer til kunde og sluttbruker, og omsetter faktiske behov til gode løsninger.