Denne artikkelen ble opprinnelig publisert på UX Norge.

I fjor skrev jeg om at færre søker høyere utdanning innen UX-design, og at tallene i tillegg hadde falt jevnt siden 2021. I år er det flere søkere enn på lenge, men færre studieplasser.

Designbransjen kjenner, som resten av landet, på effektene av økte priser og høyere renter. Noen bedrifter har sagt opp nyansatte før de engang begynte å jobbe, og økt konkurranse om oppdragene merkes på tvers av bransjen.

Stort behov

Til tross for dette, er vi en bransje som vil trenge flere dyktige kolleger fremover for å dytte Norge og verden videre inn i digitaliseringen med empati og brukerinnsikt, og i år ser studentene ut til å ha fått det med seg!

Antallet søkere i år er høyere enn de har vært de siste fire årene, som kan love positivt for fremtiden etter to år med færre søkere.

Ett år er selvsagt for lite til å se en trend, men vi krysser fingrene for at tallene holder seg i årene fremover.

I tillegg til skolene fra i fjor, fikk vi også tall fra Høyskolen Kristiania, men dette var kun 173 søkere, og selv uten dem ser vi en økning i antall søkere.

Totalt antall søkere:

 • 2020 - 7685 søkere, 1387 med designfag som førstevalg
 • 2021 - 7731 søkere, 1401 med designfag som førstevalg
 • 2022 - 7258 søkere, 1287 med designfag som førstevalg (tallet er justert opp fra 7075 i originalartikkelen som følge av nye tall fra Høyskolen Kristiania)
 • 2023 - 7928 søkere, 1462 med designfag som førstevalg (7755 hvis vi ikke ikke teller med Høyskolen Kristiania)

Kutt i studieplasser

Mer bekymringsverdig er det at antallet studieplasser på skolene UiB, Oslomet og AHO har sunket med 47 plasser, fra i fjor.

AHO har gjort det største kuttet fra 60 til 30 plasser, som en følge av nedskjæringer i statsbudsjettet.

Under korona fikk de midlertidige midler og doblet antallet studieplasser i 2021, men det ble kuttet et år tidligere enn planlagt.

Skolen kjemper for å få studieplassene tilbake, men en planlagt endring av finansieringen deres kan låse tallet til 30 i mange år fremover.

Vanskelig å finne UX-lærere

Rektor ved AHO, Irene Alma Lønne, sier til UX-Norge at de har vanskelig med å "opprettholde fagfeltet i den utstrekning de skulle ønske og som tilsvarer samfunnets behov".

- På AHO utdanner vi designere innenfor flere områder (industridesign, interaksjonsdesign og UI/UX). Våre designkandidater er svært ettertraktede da de besitter en veldig nyttig designkompetanse som supplerer andre aktører i feltet som har dypere IT-kompetanse. Et opptak på 30 studenter i året gir for liten kritisk masse til fagspesialiseringerne.

Det har vært en utfordring å finne undervisere innen UX, noe som vil bli vanskeligere etter nedtrappingen, og at det er en frykt for at det vil føre til redusert aktivitet i utdannelsen både på kort og mellomlang, forteller rektoren.

Behov for flere UX-designere

Daglig leder Beth Stensen i Netlife mener at Norge har behov for flere UX-designere enn antallet studieplasser.

- Ambisjonene for digitalisering i det offentlige og private er enorme og med inntoget av AI, vil vi få et problem med å dekke det reelle behovet, sier hun og fortsetter:

- Vi ser allerede at teknologitunge prosjekter med høy risiko er underbemannet på UX. Det medfører en enda høyere risiko for at vi kaster bort tid og penger og påfører innbyggere og samfunnet nye problemer. Digitalt utenforskap er et av de problemene vi ser tegner seg tydelig nå. Med mindre politiske beslutningstakere gjør noe veldig raskt, vil ikke dette problemet bli noe mindre i årene fremover.

Flest kvinner

Når det gjelder kjønnsbalanse har vektingen økt fra med to prosent fra i fjor til rett over 64% i år - en utvikling som har steget jevnt de siste fire årene.

UiO, de eneste studiene der det så langt har vært overtall av menn, har for første gang i år også flere kvinnelige søkere med 53%.

Dette speiler balansen i bransjen som helhet. Designbyrået Okse viser i sin undersøkelse «Design i Norge 2022» at andelen kvinner i bransjen ligger på 62%, som også har økt siden deres første undersøkelse i 2017.

Undersøkelsen viser også at hele 90 prosent av respondentene har høyere utdanning - 48 prosent har mastergrad, og 42 prosent bachelorgrad - så veien inn i designbransjen går i stor grad gjennom høyere utdanning.

Denne artikkelen er basert på søkertallene ved følgende studier:

 • Design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
 • Design og kommunikasjon i digitale medier ved Oslomet
 • Informatikk: Design, bruk og interaksjon ved Universitetet i Oslo (UiO)
 • Interaksjonsdesign og Industriell design ved Norges Teknisk- Naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • Medie- og interaksjonsdesign ved Universitetet i Bergen (UiB)
 • Digital mediedesign og Design i nye medier ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN)
 • Interaktivt design, Master i Human-Computer Interaction og Fagskoleutdanning i interaksjonsdesign ved Høyskolen Kristiania

Her er tallene som utgjør grunnlaget for artikkelen.

Digitale kurs i UX-design

Vil du løfte skillsa dine innenfor UX-faget? Nå kan du gjøre det helt enkelt gjennom våre digitale kurs!


Finn ditt kurs her!

Kunne du tenke deg å jobbe hos oss? Send oss en åpen søknad på [email protected], eller ta kontakt med HR-sjef Sonja 🤗

Sonja Marie Ravnestad sitt profilbilde
Sonja Marie Ravnestad

Leder for organisasjon og utvikling

Har du fått med deg disse?