UX er en forkortelse for det engelske User Experience, på norsk brukeropplevelse. UI står for User Interface, eller brukergrensesnitt på norsk. Et UI, et grensesnitt, er som regel et konkret steg av en større UX, brukeropplevelse. Et skjermbilde hvor du kjøper billett, er den av brukeropplevelsen “finne ut hvor jeg skal fly i sommer”. Kort oppsummert så er brukeropplevelsen (UX) hele opplevelsen for brukeren fra start til slutt, mens brukergrensesnitt (UI) er et steg i denne opplevelsen.

Å identifisere smertepunktene i brukeropplevelsen, for eksempel et spesifikt digitalt kontaktpunkt, eller UI, er også et viktig steg for videre tjenesteutvikling.

Hva er UI?

UI er altså et brukergrensesnitt. I våre dager er det mest naturlig å tenke på digitale grensesnitt som nettsider, apper og andre skjermer. Men begrepet kan også dekke ting som fysiske kontrollpaneler eller alle bryterne i cockpiten til et fly.

Grensesnittet er selve flaten som du, brukeren, bruker til å gjennomføre handlinger. På en nettside kan det være de synlige elementene - skjema, knapper, tekst, farger og bilder. Å designe et godt UI er avgjørende for at brukerne skal klare å gjøre det de kom for, og til at bedriften din skal oppnå målene deres. Det har ikke noe å si om brukerne finner nettstedet ditt, men ikke klarer å fylle ut skjema for å bestille produktet ditt.

Men et UI er som regel kun en del av en større helhet, en større brukeropplevelse.

Du kan optimalisere brukergrensesnittet med konverteringsoptimalisering (CRO).

Hva er UX?

UX, brukeropplevelsen, handler om den store sammenhengen og hvordan du opplever totaliteten av en tjeneste fra du først blir klar over den, til du er en betalende kunde.

Som et eksempel kan vi bruke Ruter, kollektivselskapet som drifter buss, trikk og t-bane i Oslo. Det å bruke Ruter sin app (et spesifikt UI) til å kjøpe en bussbillett er kun én (viktig) del av den helhetlige brukeropplevelsen. En annen del er om du finner busstoppet, klarer å tolke rutetabellen, om bussen er forsinket, hvordan det er å være på selve bussen, og reklamene du ser klistret opp rundt i byen.

Bilde av Ruter sine brukergrensesnitt
Ruter har mange brukergrensesnitt for den totale opplevelsen som en kunde.

Hva er forskjellen på UX og UI?

Så et UI, et brukergrensesnitt, er altså alltid en del av en UX, en brukeropplevelse. Det har ikke noe å si hvor godt, intuitivt og vakkert designet et spesifikt UI er, dersom bussen er 20 minutter for sein, overfylt og for varm. Så grensesnittet (UI) er en viktig del av brukeropplevelsen (UX).

UX-en handler om det store bildet, flyten fra et UI til et annet, og mellom forskjellige fysiske og digitale kontaktpunkter. UX er samtidig er begrep som ofte brukes om digitale grensesnitt, men det kan også favne bredere. Jobben til en UX-designer er ikke bare å lage et godt UI, men også å ha et øye på den helhetlige kundereisen og at brukerne kommer seg trygt fra A til B ved å følge prinsipper for god brukeropplevelse.

Lurer du på hvordan den totale brukeropplevelsen deres er? Vi kan gjøre en evaluering av den.

Har du fått med deg disse?