Skal du lage et digitalt produkt eller en tjeneste som funker, må du ha teksten med fra start! Innholdet har alt å si for hvordan noe er å teste og bruke.

Likevel er det ganske vanlig at det ikke er tatt høyde for at alle knapper, felter, lenker og seksjoner må ha tekst når det designes. Da blir forskjellige tekstformater som JSON-filer, config-filer og regneark sendt til nærmeste skrivende person med beskjed om at dette må fylles ut, helt uten at vedkommende noensinne har sett det som er laga.

Dette er en dårlig idé. Å jobbe enten rett i produktet, i koden, i publiseringssystemet, eller i skissene (om det brukes skisser), er noe av det viktigste for å få tekst som fungerer.

Skjermbilde av appen Tise med all teksten fjernet
Hva i alle dager er dette? Det virker som det mangler noe.


Digitale tjenester, produkter og nettsider består av mange forskjellige typer innhold. Mikroteksten er veiskiltene som peker brukeren i riktig retning i flyter og flater hvor de skal utføre en stegvis oppgave, kanskje har gjort feil, skal bekrefte noe eller klare å sortere eller navigere finkorna informasjon.

Skjermbilde fra appen Tise med alle mikrotekstene markert
Aaah, det er appen Tise! Hvis disse tekstene gjør jobben sin, forstår du hva hvert element gjør uten at du kjenner på at du måtte lese mye.

Et nettsted, en app eller programvare kan ha mye tekst som ikke er UX-tekst. Eksempler er mer redaksjonelt innhold, salgstekster, produkttekster, rapporter og erklæringer.

Mikrotekster

I brukergrensesnittet er mikrotekstene først og fremst “usynlige” instruksjoner og varsler som er lette å forstå og gir deg god flyt gjennom oppgaven din, uten at du egentlig legger merke til det. Det visuelle og orda sammen skal gi deg en rask bane der du bare trenger å komme i mål, eller introdusere friksjon der det er viktig at du tenker deg litt om.

Eksempler på mikrotekster er

 • Menyer

 • Hjelpetekster

 • Knappetekst og handlingsdrivere

 • Ledetekster/labels

 • Titler

 • Varslinger

 • Ventetekster (placeholdere og empty states)

 • Lastemeldinger (loading-spinnere)

 • Bekreftelser

 • Lenketekster

Det er mange flere. Hva som behøves kommer an på grensesnittet brukeren skal mestre.

UX-skriving og innholdsdesign

Betegnelser som “UX writing” og “content design”, og titler som UX-skribent, innholdsdesigner, innholdsrådgiver, innholdsprodusent og tekstforfatter brukes ofte om nøyaktig samme jobb. Det finnes likevel forskjeller!

UX-skriving er en del av innholdsdesign. Innholdsdesign omfatter mye mer enn bare mikrotekster, merkelapper og handlingsdrivere, men en UX-skribent bruker nesten alle innholdsdesign-teknikker.

I innholdsdesign er brukerinnsikt og forståelse av kundereisen essensielt. Det er det også i UX-skriving. En UX-skribent deltar i eller er ansvarlig for innsiktsprosesser som

 • dybdeintervjuer

 • brukertesting

 • eksperimenter (a/b-tester, fake door-tester, concierge-tester og annet)

 • analyse av kvantitativ (tallbasert, målt) data som f.eks. webstatistikk, kundeundersøkelser og innsikt fra sosiale medier og kampanjer

En UX-skribent vil legge særlig vekt på å få med seg ordene og begrepene folk bruker og kjenner seg igjen i, og har spesialkunnskap om hvordan folk leser.

De designer brukerflyter sammen med andre designere, og skriver ordene som skal brukes rett inn i skisser og prototyper, altså i konteksten de skal brukes.

UX-skribenter bruker også testing og kvantitativ data til å forsikre seg om at valgene de har tatt er riktige, og har en del overlapp med CRO (konverteringsoptimalisering).

UX-skriving og UX-design

Disse brukeropplevelses-disiplinene er bestevenner!

UX-skribenter og UX-designere jobber på samme sted, med samme ting, og ofte sammen, men med forskjellige fokus og spesialiteter. Begge trenger å se helheten i brukerreisen. De må forstå hva som kommer før, under og etter. De er begge opptatt av hvordan det hele henger sammen og at det skal føles bra og brukbart, men de er ansvarlige for forskjellige elementer som hjelper brukeren underveis. UX-designere og UX-skribenter navigerer også etter de samme prinsippene for brukeropplevelse.

Håndverksmessig gjør de helt forskjellige ting. Mens en UX-designer jobber med visuelle elementer i brukergrensesnittet (ui), og særlig hvordan overgangene fra et kontaktpunkt til et annet eller handlinger håndteres interaksjonsmessig og visuelt, jobber UX-skribenten med hvilke ord og begreper som brukes. Hvor de brukes, at de er i tråd med stil og tone, at de brukes konsekvent. De jobber også som regel i samme verktøy, typisk Figma, Miro, Mural osv. (For gode tips om hvordan UX-design og UX-skriving kan spille hverandre gode, se fagpraten vår om UX-skriving.)

Selv om UX-designeren også jobber med ord, trenger du ikke være god til å skrive for å være en god UX-designer. Det er viktigere at du er god til å skisse ut flyter og se visuelle relasjoner. Og selv om UX-skribenten også skisser, er det mye viktigere å være en god skribent enn å være god til å få et visuelt design til å sitte.

UX-design og UX-skriving i skjønn forening!
UX-design og UX-skriving i skjønn forening!

UX-skriving er en oppgave

UX-skriving er en rolle og ikke en person. Det finnes ingen utdannelse som gjør deg til UX-skribent, og det er ikke nødvendigvis en egen stilling eller dedikert funksjon i et tverrfaglig team. Det er ganske vanlig at det for eksempel er et ansvar en av UX-designerne tar på seg. Det er helt greit! Men noen må ha det ansvaret.

Kanskje er de som skriver aller mest tekst i grensesnitt, særlig tekst på knapper eller i feilmeldinger, utviklere og designere. Har du satt et “OK” på en knapp i en søknadsflyt? Da har du drevet med UX-skriving. Ofte er det en ganske oversett jobb, som gjøres i siste sekund.

I de tilfellene hvor det er en egen stilling er det ganske vanlig at flere produktteam eller digitalteam deler på en UX-skribent. Hvis organisasjonen har innholdsdesignere inngår mikrotekster og flyter i dette menneskets arbeidsoppgaver.

Ofte har dedikerte UX-skribenter bakgrunn som tekstforfattere, journalister eller kommunikasjonsrådgivere, og noen kommer fra UX-design, men dette er en mangfoldig yrkesgruppe med et ellevilt utvalg yrkes- og utdanningsbakgrunner.

Lurer du på hvordan dere skal jobbe for å få til dette? Ta en prat med Anja. Hun er et unikum på UX-skriving!

Har du fått med deg disse?