Hva trenger du?

For å jobbe fra tvil til visshet om at de som skal bruke tjenesten eller produktet ditt får gjennomført det de skal, finnes det et lite kinderegg av en arbeidsmetodikk som kan hjelpe deg:

  1. Involver fagkompetanse i hele designprosessen.
  2. Skisse ut mulige løsninger og ta de beste ideene inn i en prototype.
  3. Teste prototypen på reelle brukere og sjekk om hypotesene dine holder vann.

Så enkelt, men også så vanskelig. Det er selvfølgelig ikke helt rett fram å få tak i det kinderegget! Folk er opptatt, tegne er ikke noe alle er komfortable med og prototyping høres ut som noe unger driver med.

Du trenger å få med deg de riktige folka - som mest sannsynlig jobber i ulike avdelinger eller i andre deler av virksomheten. Disse folka må ha ledig tid, og de må ønske å jobbe med utfordringen sammen med deg. Det er kanskje ikke så lett å få verken tid eller penger til å strekke til.

En god start er nok å snakke med folk og sørge for forankring for utfordringen du skal jobbe med. Å jobbe med forankring kan ta tid, og kan være en møysommelig prosess - spesielt store organisasjoner. Jobber du i en mer lettbeint struktur kan nok dette gå litt kjappere.

Kickstart med en sprint

For å prioritere hva du skal tak i først, kan det være lurt å starte med en idésprint, slik at du sørger for at det du skal jobbe videre med faktisk matcher opp mot virksomhetens strategi og er med på å løse reelle problemer for målgruppen din.

Marty Cagan kaller idésprinten for en Discovery Sprint i boka Inspired (2017), mens Jake Knapp beskriver en 5-dagers designsprint i boka Sprint (2016) med helt konkrete øvelser for å teste ut ideer.

I Netlife plukker og mikser vi litt etter behov, og fasiliterer sprinter som tilpasses utfordringen. Hele poenget med sprinten er å komme raskt i gang med et utgangspunkt som du kan jobbe videre på. Fordi du har med deg fagkompetansen og tverrfagligheten i sprinten vil du sikre at resultatet dere kommer fram til er bredt forankret i organisasjonen.

Det er spesielt viktig å ha med den eller de personene som har den reelle beslutningsmyndigheten. Det kan potensielt spare deg for mye forankringsarbeid i etterkant!

Illustrasjon av å skisse, bygge og teste
En loop av å skisse ut løsning, bygge en prototype som kan testes.

Sånn gjør vi det

Sprinten består av en skisseworkshop, prototyping og brukertesting. Skisseworkshopen kan ta alt fra 1 time til en dag (eller mer), og resultatet du sitter igjen med er håndtegnede skisser som visualiserer ideene. Skissene danner utgangspunktet for prototypen, som kan være fysisk eller digital. Den kan være så enkel eller avansert som du trenger den, for å få svar på det du lurer aller mest på.

For å få gode svar må prototypen kunne brukertestes, slik at du finner ut om hypotesene dine stemmer, eller ikke. Du jobber deg fra tvil til visshet og så gjør du hele loopen på nytt, helt til du er sikker nok.

Skisseworkshopen er selve gullet i sprinten, og her får du 5 tips til hvordan planlegge og gjennomføre den (og alle andre type workshops egentlig):

5 tips til hvordan planlegge og gjennomføre en workshop

1. Sett tydelig mål for workshopen.

Avklar hvorfor dere skal ha denne workshopen, og hva dere ønsker å oppnå. Hva skal dere sitte igjen med etter endt workshop? Og ikke minst, hvem er denne workshopen for?

2. Lag en agenda.

Fortell deltakerne på forhånd hva planen for workshopen er, så alle kan stille forberedt. Husk å legge inn litt slack i tidsplanen og ta pauser minst en gang hver hele time. Du trenger ikke å dele den eksakte tidsplanen med deltakerne, men du som skal fasilitere workshopen må ha cirka-plan for hva som skal skje når.

3. Samle nødvendig innsikt og data.

Få tak i relevant underlag og trekk gjerne fram nøkkeltall som er viktige for det som skal skisses. Gjennomfør brukerintervjuer om det er nødvendig og forbered ekspertintervjuer om du planlegger dette som del av workshopen.

4. Inviter deltakerne.

Når du har mål og agenda på plass, er det på tide og kalle inn deltakerne. Du har kanskje allerede holdt av tentativ tid i kalenderen, da er det på tide å oppdatere denne til den endelige møteinnkallingen. Gi eventuelle forberedelsesøvelser i god tid, og forbered deltakerne på det de skal være med på.

Om du ønsker at noen av deltakerne skal presentere innsikt eller på annen måte forberede noe til workshopen, er det viktig at de får tydelig beskjed om dette, med tidsfrist og hvor mye tid de har til å gjennomføre i selve workshopen.

5. Veien videre.

Hva skjer etter workshopen? Hvordan tas dette videre? Hvem tar det videre, og når skal det brukertestes? Gå gjennom planen for veien videre.

Boktips

Har du lyst til å lese deg opp på denne måten å jobbe på? Da vil jeg anbefale deg tre bøker:

Bonustips!

Om du er veldig interessert i produktutvikling er også Escaping the Build Trap (2020) av Melissa Perri en bra start. Melissa kommer også på Y! Alternativt kan du fortsette med Empowered eller Love fra Silicon Valley Product Group.

Om du strever med å få tiden til å gå opp, er det mange nyttige tips du kan teste ut i boka Make Time av Jake Knapp. Du kan også se opptaket fra foredraget hans på Webdagene i 2018.

Lykke til!

Ble du svett etter første punkt på lista? Ta en prat med Cecilie, så hjelper hun dere i gang.

Har du fått med deg disse?