AI-landskapet

I listen under vil de fleste av oss kun komme til å måtte forholde seg til punkt 1 og 2. Om du ønsker å gå dypere, krever det at du setter deg inn i hvordan AI fungerer og lærer deg hvordan du kan utnytte kapasiteten bedre:

  1. Lær deg å bruke noen AI-verktøy
  2. Bruk AI-verktøy for å gjøre jobben din raskere
  3. Lær verktøy som lar deg gjøre helt nye ting med AI
  4. Lag verktøy som er støttet av AI
  5. Lag løsninger som bruker AI
  6. Vær med å trene og bygge AI-verktøy

AI har forplantet seg grundig i samfunnet, men mange er fremdeles skeptiske til den praktiske bruken og hvordan det faktisk vil påvirke jobben din. Hvordan er brukeropplevelse (UX) med på å påvirke mulighetene og suksessfaktoren videre inn i dette?

Det større bildet

Kunstig intelligens endrer ikke bare måten vi samhandler med data, men også vårt daglige liv. Dessverre har fokuset ofte ligget på den tekniske utviklingen, mens viktigheten av brukeropplevelse og design har blitt oversett.

På overflaten kan AI virke som en mekanisk prosess som gir raske svar på spørsmål. Mens det virkelige potensialet ligger i evnen til å forstå deg som individ, dine preferanser og dine behov gjennom en sømløs integrasjon med data fra ulike kilder. Det kan høres skummelt ut, men dette i stor grad er sånn sosiale medier også fungerer.

Retningslinjene som settes og vurderes av EU i AI Act og våre nasjonale myndigheter, er laget for å styre hva man har lov til å gjøre med dataen. Gjennomgående er det mest risiko knyttet til å unngå at personlige data kommer på avveie, og blir brukt i sammenhenger som det ikke var tenkt for.

Bygge robuste løsninger

Suksessen ligger ikke bare i innovasjon, men også i sikker og pålitelig bruk. For å oppnå dette må vi sikre at alle løsninger som utvikles ikke bare er intuitive for brukerne, men også solide teknisk og økonomisk fordelaktige for våre kunder. Dette krever tydelige retningslinjer som definerer hva det innebærer å bygge virkelig robuste løsninger, som er grundig testet og forberedt på enhver mulig utfordring før de lanseres.

EU har satt opp en del føringer i AI Act som har lagt grunnmuren for både Europa og AI-reglene som utarbeides i USA og i verden. Flere land setter opp sine egne versjoner med røtter i EU sin, som i hovedsak legger vekt på risikoen knyttet til forskjellige områder av informasjonshåndtering.

I Norge har regjeringen satt opp føringer, men det jobbes med å utarbeide og legge inn flere detaljer for å holde følge med utviklingen av teknologien.

Bli tryggere på bruk av AI

Bli med på en workshop om hvordan dere kan ta i bruk AI på arbeidsplassen og få det som en del av hverdagen. Meld deg på i skjemaet under, så finner vi tidspunkt som passer.

Bli med på AI-workshop!

Ronny har fordypet seg i hvordan kunstig intelligens (AI) kan og vil påvirke brukeropplevelsen. Interessert i dette temaet du også?

Har du fått med deg disse?