Vi kan hjelpe deg med:

Lista over tjenester, metodikk og løsninger kunne vært lenger. Ta kontakt, så finner vi ut sammen om vi kan hjelpe dere.

Slik kan du jobbe med oss:

Prosjekt

Vi jobber i prosjekter hvor leveransen er alt fra komplette tjenester med både digitale og analoge kontaktpunkter, nettsider, designmanualer og visuelle identiteter.

Utleie av hele team eller enkeltkonsulenter

Brukes ofte hvis du trenger bistand inn i et produktteam, skal fylle en rolle midlertidig eller trenger en fast rådgiver tett på det daglige arbeidet.

Workshops

Arbeidsøkter kan bidra til å samle viktige folk hos dere og sørge for at alle får samme læring og jobber mot samme mål. Vi har lang erfaring med ulike metodikker og har holdt tusenvis av workshops.

Løsningene vi lager jobbes gjennom design, prioritering, testing og koding

Kurs

Vi har digitale kurs du kan ta når det passer deg, innen temaer som brukertesting, universell utforming og UX-skriving. Du får nyttig kunnskap og et kursbevis.

Arrangementer

Gjennom året inviterer vi til flere gratis frokostseminarer, fagprater og sosiale samlinger. 

Foredrag

Du kan booke oss til å snakke på et arrangement hos dere eller større konferanser. Våre folk har en bred portefølje av temaer.

Dette får du alltid med oss

Alle prosjekter er unike og vi tilpasser prosessen vår utfra hva som trengs til hvert enkelt prosjekt. Men noe som er felles for alle prosjekter, er at vi jobber tverrfaglig og involverer dere tett i prosessen.

Noe av det du kan forvente når du jobber med oss er at vi:

Lager løsninger som er bra for folk og planeten

Alt vi gjør er universelt utformet og designet for minst mulig digitale utslipp.

Bruker innsikt som grunnlag for alle beslutninger

Alt vi gjør er basert på innsikt, data og testing. Vi gjetter ikke og slenger ikke rundt oss med hypoteser som om det er sannheter.

Gir deg kunnskap og verktøy for fremtiden

Du skal sitte igjen med en verktøykasse som dere kan bruke også når vi er ute av bildet.

Digitalt frimerke for Posten er en ny tjeneste vi har jobbet med

Vi har jobbet med prosjekter som gjør at:

  • Norwegian fremstår helhetlig på tvers av 13 markeder.
  • Posten vet hva de skal leve av i fremtiden.
  • Flere konfirmerer seg Human-Etisk.
  • Lesehestene til Bokklubben har lettere tilgang på mer litteratur.
  • Nasjonalmuseets ansatte kan produsere materiell i tråd med merkevaren.
Se utvalgte arbeider her

Vil du også lage bra greier som funker? Kontakt oss for en hyggelig prat.