Litt om meg

Jeg kan hjelpe deg med:

Å sette retning for din digitale satsing. Dette gjør jeg gjennom å kombinerer verktøy og analyser fra forretningsverden med metodikk typisk forbundet med design og design thinking.

På en vanlig dag:

Forsøker jeg å strukturere uoversiktlige problemstillinger, sette idéer i system og hjelpe kunder med strategi, forretningskonsept og nye produkt og tjenester.

Meg selv med tre ord:

Rolig. Pragmatisk. Løsningsorientert.

Er superopptatt av:

Design, innovasjon og forretningsutvikling. Og tror på å utnytte synergiene mellom merkevarebygging og tjeneste-/produktutvikling.

Blir spesielt fornøyd:

Vi får til å skape skikkelig gode brukeropplevelser basert ordentlig innsikt og reelle problemstillinger.

Klarer ikke å jobbe uten:

Kaffe, musikk og ærlige diskusjoner.

Min styrke:

Evnen til å løfte blikket, sette prioriteringer og sikre fremdrift.